Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 25 Ocak 2022 tarihinde yazıldı.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

TCK 105 e göre Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yine TCK 105 e göre suçun;

  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Teşhir suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

TCK 105 Gerekçesi

Cinsel taciz suçunun faili, herhangi bir kişi olabilir. Yine bu suçun mağduru kadın veya erkek olabilir.  TCK 105 2 göre mağdurun çocuk olması halinde verilecek ceza arttırılmaktadır. Cinsel taciz suçu madde gerekçesine göre cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir. Kanun koyucu yasa gerekçesinde cinsel tacizin ( söz, yazı, resim gibi) icrai herhangi bir davranışla gerçekleştirilebilir. Suçun oluşması için eylemin cinsel amaçlı olarak yapılması gerekmektedir. Birine cinsel ilişki teklif etmek, cinsel içerikle laf atmak cinsel taciz suçunu oluşturur.  TCK 105/2 de cinsel taciz suçunun nitelikli halleri sayılmıştır. Cinsel taciz suçuna teşebbüs mümkündür. Gönüllü vazgeçme halinde ise fail o ana kadar işlediği fiil bir suç oluşturuyorsa sadece o suçtan cezalandırılır.  Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak cinsel taciz ile ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Cinsel Taciz Suçunda Zincirleme

Failin aynı suç işleme kararıyla makul zaman aralıklarıyla değişik zamanda aynı kişiye karşı cinsel taciz sayılan fiilleri işlemesi halinde tek cezaya hükmolunur ancak bu ceza TCK 43/1 uyarınca arttırılır. Aynı suçun tek bir fiille birden fazla kişiye işlenmesi halinde TCK 43/2 ye göre arttırılır.  Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında destek vermekteyiz.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanunu 105/1 de belirtilen cinsel taciz suçunun temel şeklinde soruşturma ve kovuşturma şikayete tabidir. Şikayet süresi için fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır.

Türk Ceza Kanunun 105/2 de düzenlenen cinsel taciz  suçunun nitelikli halinde ise soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi değildir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Cinsel Taciz Suçu ile ilgili Yargı Kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/1633 E. 2015/12294 K. sayılı kararında, sanığın uzun süredir mağdureye aşık olduğunu, evlenmek istediğini beyan ederek çok sayıda attığın mesajların bir bütün olarak TCK 105 de düzenlenen zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve anılan olayda TCK 123 de düzenlenen kişilerin huzur ve sukünunu bozma suçunun, cinsel taciz unsuru olduğu gözetilmeden, ayrıca bu suçtan da mahkumiyet hükmü kurulması TCK’nın 42. maddesinde aykırı davranılması şeklindedir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/7578 E. 2014/14417 K. sayılı kararıı; Mağdurenin soruşturma aşamasındaki “D.. isimli cafede oturduğum esnada daha önceden tanımadığım şahıs yanımıza gelerek bana bir kağıt verdi ingilizce olarak merhaba ben Yasin benim cep telefon numaram 0555 … dir, “Senin ile seks yapmak istiyorum, seni seviyorum” yazıyordu, bunun üzerine hemen D.. Cafede çalışan garsonu çağırdım ve elimdeki not yazılı kağıdı garsona vererek şahısı gösterdim ve bu şahıstan rahatsız olduğumu söyledim, daha sonra şahıs garsonun elinde bulunan kağıdı aldı ve yırttı, şeklindeki beyanı, sanığın aşamalardaki “Müştekiyi tanımam, ben olay tarihinde D.. isimli cafede arkadaşlarımla birlikte içki içiyordum, karşımızdaki masada da bayanlar vardı galiba yabancı şahıslardı, yanımda bulunan arkadaşlar bir kağıda benim adıma bir şeyler yazıp bayanlara vermişler, fakat ben bundan haberim yoktu. Sarhoş olduğum için haberim dahi yoktu” şeklindeki beyanı, tanık Hafız’ın soruşturma aşamasındaki ”ben diva cafede garson olarak çalışırım, mağdure beni çağırdı elinde bir kağıt vardı, kağıdı bana vererek diğer masada oturan ve sürekli olarak bizim cafeye gelen şahsı göstererek kendisini rahatsız ettiğini, bana verdiği kağıtta ingilizce olarak merhaba ben Yasin, benim cep telefon numaram 0555 … dir, senin ile seks yapmak istiyorum, seni seviyorum yazıyordu, bunun üzerine hemen şahsın yanına gittiğini cafede böyle şeylere müsade etmediklerini, şahsın elindeki kağıdı alıp yırttığını” şeklindeki beyanı, tanık Mikaela’nın soruşturma aşamasındaki mağdureyi doğrulayan ifadesi karşısında sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediği açıkca anlaşıldığı halde, mahkemece sanığın mahkûmiyeti ve cezalandırılması yerine, delillerin tartışmasına girmeden sadece yeterli delil bulunmadığından bahisle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, kanuna aykırı şeklindedir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile cinsel taciz suçu arasındaki farklar

Bu konuya ilişkin Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2018/2136 E. 2019/14489 K. sayılı kararını paylaşmamız doğru olacaktır.  Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için Eskişehir ilinde bulunan avukatlık ofisimizden randevu alabilirisiniz. Yargıtay kararına göre; Bir kimseye telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması eylemlerinin ısrarla yapılması halinde, TCK’nın 123. maddesindeki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşacağı, somut olayda sanığın katılana, huzur sükunu bozmak amacıyla ısrarlı bir şekilde mesaj atmadığının anlaşılması ve sanığın göndermiş olduğu “İyi akşamlar, seni göreli on beş gün oldu güzelliğin beni büyüledi, aklımdan çıkaramıyorum, evli olduğunu biliyorum, ama ne yapayım aklımda sen. Ne yaparsam yapayım hep güzelliğin gözümün önüne geliyor. Sen beni tanımazsın, seninle tanışmak istiyorum, ama beni sakın yanlış anlama, seninle konuşmak istiyorum” şeklindeki mesajın da TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanuna uygun olmayan gerekçeyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması, kanuna aykırı… şeklindedir. 

Cinsel Taciz suçu TCK 105 ile  ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.