Miras Hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Miras Hukuku

Miras Hukuku Eskişehir Miras Hukuku Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanun’unda düzenlenmiştir. Miras Hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde mirasın kimlere hangi oranda nasıl intikal edeceğini belirlemektedir. Vefat eden, muris ve müteveffa olarak adlandırılan miras bırakan, vasiyetname düzenleyebilir.
Hukukumuzda mirasçılar yasal mirasçı veya atanmış mirasçı olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre yasal mirasçı; bir kimsenin vefatından sonra geride bıraktığı mal varlığına (aksine bir düzenleme) mirasçı olan kişilerdir.
Hukukumuza göre vasiyetname düzenlemek isteyen kişiler belirli özelliklere sahip olmak zorundadır. Vasiyetname, miras bırakanın istek ve arzuları ile bıraktığı mirasın nasıl paylaşılacağının esaslarının belirlendiği bir durumdur. Miras Sözleşmesi ise; miras bırakan ile üçüncü kişiler arasında yapılan ve miras bırakanın ölümünden sonra sonuç doğuracak sözleşmelerdir. Miras sözleşmelerinin vasiyetnameden farkı ise; vasiyetname tek taraflı bir irade beyanı iken, miras sözleşmesinin iki taraflı bir sözleşmedir.
Miras bırakan, vasiyetname veya miras sözleşmesi ile mirasının tümünü istediği şekilde paylaştıramaz. Miras bırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesi ile herhangi bir kişi veya kuruma bırakılamaması durumuna saklı pay denir. Saklı pay mirasçıları, miras bırakanın yaptığı tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır.
Kanunumuzda kimlerin saklı pay sahibi olduğu açıkça düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanun’una göre; TMK m (495-501) miras bırakanın kan hısımları, evlatlığı, alt soyu ve sağ kalan eş yasal mirasçıdır. Atanmış mirasçı ise; miras bırakanın kendi özgür iradesi ile mirasın bir kısmını veya tamamının belirli bir kişi veya kişilere bırakması halinde bu kişi & kişiler atanmış mirasçıdır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Miras Hukuku kategorisinde yer alıp, Miras Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.