Ticaret Hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Eskişehir Ticaret Hukuku Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen özel bir hukuk dalıdır. Kanunlarımız tacirlerin sahip olduğu haklar yasalar dahilinde koruma altına aldığı gibi, taraflar arasında ki ekonomik faaliyetlerin çerçevesini de çizmektedir.
Av. Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, şirket kurulması, şirket esas sözleşmesinin hazırlanması, şirket ve ortaklarının alacaklarının icra kanalı ile takibi, şirketlerin arabuluculuk görüşmeleri, tahkim ve mahkemelerde temsil edilmesi konularında müvekkillerine hizmet vermektedir.
Yine şartları taşıması halinde konkordato başvurusu yapılması konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Konkordato; İflas erteleme davalarının kaldırılması neticesinde popüler hale gelen konkordato ilanı, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelen şirketlerin, borçlarını belirli bir vadeye yayarak belirlenen plan dahilinde ödemesi için başvurulan, hukuki bir koruma sağlayan yöntemdir.
Konkordato ile ilgili yasal hükümler İcra ve İflas Kanunu 285-309. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Konkordatoya başvurmak isteyen borçlu, konkordato başvurusunu görevli ve yetkili mahkemeye dilekçe ile başvurur. Konkordato başvuru üzerine ön inceleme yapan mahkeme, belgelerin eksiksiz olması halinde derhal üç (3) aylık geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığını muhafazası için gerekli tedbirleri alır.
Mahkeme geçici mühlet kararının ardından konkordato başvurusu yapan şirkete geçici bir konkordato komiseri atar. Bu üç (3) aylık mühlet süresinde veya sonunda konkordato isteyen şirket veya komiserin talebi üzerine mahkeme geçici mühleti iki (2) ay daha uzatabilmektedir. Yani geçici mühlet her halükarda en uzun beş (5) ay olmaktadır.
Geçici mühlet süresince konkordato başvurusu yapan şirket hakkında hiçbir icra takibi yapılamayacak, evvelce başlamış takipler duracak, ihtiyati haciz ve tedbir kararları uygulanmayacaktır. Yine bu süreçte konkordato projesinin tasdik edilmesi süreci işlemekte olup alacaklılar toplantısı da bu süreçte yapılmaktadır.
Konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalinin mümkün olduğunun anlaşılması halinde mahkeme, geçici mühlet içerisinde kesin mühlete ilişkin kararını vermektedir.
Uygulamada konkordato talep etmeyi düşünen şirketler bu süreçte gerekli gider avansı ile konkordato komiserlerinin beş (5) aylık ücretini ödemesi gerekmektedir. Özelikle ilk başvuru esnasında geçici mühlet kararı alınabilmesi için konkordato ön projesi, son bilanço, işletme devamlılığı esasına göre ara bilanço, aktiflerin muhtemel satış değerine göre ara bilanço, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri, varlıkların listesi, alacak ve borçları gösterir liste, kötü senaryo iflas halinde alacaklıların eline geçecek miktar ile ön proje teklifine göre alacaklıların eline geçecek miktarı gösteren tabloların mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ticaret Hukuku kategorisinde yer alıp, Ticaret Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.