Miras Hukukunda Avukat

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Miras Hukukunda Avukat Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 29 Temmuz 2021 tarihinde yazıldı.

Miras Hukukunda Avukat

Ölüm sonrası terekenin (murisin malvarlığı) mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaşılmasında çoğu zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Miras bırakanın vefatının ardından miras bırakanın mirasçılarının kim olduğu ve mirasçıların paylarının hangi oranda olduğunun belirlenmesi veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ile belirlenmektedir. Veraset ilamı ya da diğer adıyla mirasçılık belgesi mirasçılardan herhangi biri tarafından Noter’den veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilmektedir.

Miras hukuku, Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir

Kimler Mirasçı Olabilir

Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunmaktadır. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise miras bırakan tarafından atanmış olan mirasçılardır.

Yasal Mirasçı; Miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eşi yasal mirasçısıdır.

Atanmış Mirasçı ise ; Miras bırakanın hür iradesiyle vasiyetname ile mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye miras bırakması halinde mirasçı sıfatına haiz olan kimseye denir.

Miras Hukukundan Kaynaklı Takip Edilen Davalar

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Mirasta saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası, (ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız)
 • Vasiyetnamenin iptali ve vasiyetin açılması davaları

Miras Hukukundan Kaynaklı İşlemler

 • Vasiyetname Düzenleme
 • Miras sözleşmeleri yapma
 • Miras intikal işlemlerini yapma

Mirasın paylaştırılmasında miras bırakanın ölümden önce vasiyetname yada miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, mirasbırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmakkaydıyla vasiyetnamede yazıldığı şekilde terekenin paylaştırılması yapılmaktadır. Ancak muris tarafından ölüme bağlı herhangi bir tasarruf yapılmamış ise o zaman Medeni Kanun’da düzenlendiği şekliyle tereke yasal mirasçılar arasında miras oranlarına göre paylaştırılır.

Her ne kadar yasal düzenleme bu şekilde olmakla birlikte murisin ölümü halinde yasal mirasçılar arasında miras paylaşımı konusunda ihtilaf çıkabilmektedir. Bu durumda hak kaybına uğranılmaması bakımından konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Miras Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.