Gayrimenkul Hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, eşya hukukunun alt dalı olarak taşınmazlar üzerinde ki hakların ve sorumlulukların belirleyen hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku, tapu iptal ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm ile ilgili davalar, intifa hakkı, kamulaştırma davaları, aile konutu şerhi, imar uygulamaları, mirastan mal kaçırma, Kira ve Hasılat Kirası Sözleşmeleri ile ilgili davalar, izaley-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları gibi birçok davayı içinde barındırmaktadır.

Mirastan mal kaçırma davaları kural olarak miras bırakan öldüğü zaman, yasal mirasçıları hakları oranında miras bırakanın mirasına ortak olmaktadır.

Ancak uygulamada sıklıkla miras bırakanın bazı mirasçıları bu haktan yoksun bırakmak için bir takım hileli davranışlara başvurduğu gözükmektedir.

Miras bırakanın, mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için yaptığı hileli işlemlerin varlığının hukuken tespiti halinde, mirasçılar yasal hakları olan mirasa hak kazanmaktadır.

Mirastan mal kaçırma davaları miras bırakanın ölümünden sonra her zaman açılabilmektedir.

Eskişehir ve civar illerde avukat olarak müvekkillerimize gayrimenkul hukukuna giren konularda hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Gayrimenkul Hukuku kategorisinde yer alıp, Gayrimenkul Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.