Tehdit Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Tehdit Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 26 Ocak 2022 tarihinde yazıldı.

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu TCK 106. maddesinde hürriyete karşı suçlar bölümünde yer almaktadır. Türk Ceza Kanununa göre Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
Tehdidin;

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Türk Ceza Kanunu gerekçesinde tehdit suçunun maddi konusunun tehdide muhatap olan mağdurun iç huzuru ve hürriyeti oluşturmaktadır.  Yargıtay kararlarında;  tehdit, kişinin ruh dinginliğini ve iç huzurunu bozan ve kişinin bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ancak tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması da şart değildir.

Tehdit suçunun faili herhangi bir kimse olabilir ancak tehdit suçunun failinin kamu görevlisi olması  ve kendisine görevi dolayısıyla verilmiş vasıtayı (örneğin polis memurunun silahını kullanması ) kullanması halinde verilecek ceza TCK m 266 uyarınca arttırılabilir.

Tehdit suçu ve cezası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Tehdit suçunun yağma, konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel saldırı gibi suçlarda ilişkisi nedir?

Tehdit suçunun başka bir suçun unsuru yada cezayı ağırlatıcı nitelikli halini oluşturduğu takdirde özel suçun genel suça göre önceliği ilkesi gereği fail sadece özel suçtan dolayı cezalandırılır. Bu gibi durumlarda tehdit  suçundan ayrıca ceza verilmez.

Yine kavga ve tartışma ortamından kızgınlıkla sarfedilen sözlerde ciddiyet, yeterlilik ve elverişlilik bakımından tehdit suçunun oluşup oluşmadığı tartışılmalıdır. Eskişehir ceza avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Nitekim Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2012/38376 E. 2014/3045 K. sayılı kararı; “…Somut olayda; mahkemenin kabulüne göre sanığın tartışma ve kavga sırasında katılana söylediği “Senin kafanı koparır aşağı atarım” biçimindeki sözlerin objektif olarak korkutucu nitelikte bulunması ve tehdit suçunda tasarlama unsurunun aranmaması nedeniyle tehdit suçunun oluşacağı gözetilmeden, tartışma sırasında fevren söylendiği tehdit kastının bulunmadığı şeklindeki, kanuni ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi…” şeklindedir. Kavga esnasında tehdit edilme ile ilgili mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Kavga esnasında yaralama ve tehdit konulu makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Tehdit suçunun nitelikli halleri yukarıda sayılmış olup bu gibi durumlarda verilecek ceza bir miktar arttırılmaktadır.

Tehdit suçu şikayete tabimidir?

Tehdit suçunun temel şeklinin ve nitelikli hallerinin (TCK 106/1-1.cümle,2.fıkra) soruşturulması ve kovuşturulması Cumhuriyet başsavcılığınca genel hükümlere göre re’sen yapılır. Sair tehdit TCK 106/1-2.cümle halinde ise suçun takibi şikayete tabidir. TCK 106 tehdit suçunu düzenlemektedir.

Tehdit Suçu ile ilgili yargı kararları

Yargıtaya göre; Sanık … hakkında Tehdit suçu bakımından, sanığın, mağdura cep telefonu vasıtası ile gönderdiği mesajda “bak abi ben ne kadar yanarsam sen iki kat yanarsın, benden demesi” şeklindeki sözlerle gerçekleştirdiği tehdit eyleminin TCK’nın 106/1-2. cümlesindeki sair tehdit suçunu oluşturduğu, bu suçun takibinin şikayete tabi olduğu, mağdurun da şikayetçi olmadığı gözetilmeden, aynı Kanunun 106/1-1. cümlesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması….,

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2013/25678E. 2017/37053 K. sayılı kararı; “Katılanın oğlundan alacağı olduğunu iddia eden sanığın, katılana gönderdiği, “Borcunuzu mezarda mı, yoksa cehennemde mi ödiyeceksin, vicdansız” biçimindeki mesajın, yarım saat kadar sonra gönderdiği, “Nasıl uykun olur*Yaşın66* borcunu kabir azabınlamı ödeyeceksin. Peşindende bedduam var. Haktan kaçamazsın. eşekliği bırakın. fırsat varken hemen araştırın borcunuzu ödeyin. peşinde miras bırakacağına borçlarınızı ödeyiniz. beni çok üzdünüz. cenabı allahda sizleri kahretsin. yediğiniz lokma haramdır. borçlu ölmen büyük bir alçaklıktır. insaf” biçimindeki mesajla birlikte değerlendirildiğinde, tehdit kastı ile gönderildiğine dair sanığın mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı halde, yerinde görülmeyen gerekçeyle, mahkumiyet hükmü kurulması… şeklindedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/26098 E. 2015/37567 K. sayılı kararı “…İddianamedeki açıklama ve mağdur M.. T..’nin anlatımına göre, sanık V.. E..’e isnat edilen “seni buraya yıkarım it” ve sanık S.. E..’e isnat edilen “öldürürüm, ağzını patlatırım” şeklinde ki tehdit eylemlerinin, kanıtlanması halinde TCK’nın 106/1-1. cümlesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu suçun takibinin şikayete tabi olmadığı gözetilmeden, hatalı nitelendirme ile şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi,…” şeklindedir.  

Tehdit, Şantaj ve cebir suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.