Şüpheden sanık yararlanır ilkesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Şüpheden sanık yararlanır ilkesi Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 30 Mart 2022 tarihinde yazıldı.

Şüpheden sanık yararlanır ilkesi

Ceza hukukunda sanığın ceza alabilmesi için yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden arınmış, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilmesi gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay kararlarına göre; Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “şüpheden sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlı olduğu, gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olan olaylar ve iddiaların, sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı, ceza mahkumiyetinin, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiği, bu ispatın, hiçbir kuşku ve başka bir türlü oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği, yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmanın, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına geleceği dikkate alınması gerekmektedir.  Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.11.2018 Tarih ve 2017/723 Esas – 2018/562 Karar sayılı kararı “…Bilindiği üzere; ‘…Ceza muhakemesi hukukunun temel prensiplerinden birisi de şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesidir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre, yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin sanık tarafından işlendiği, yüzde yüz belliliğe ulaşmadığı takdirde beraat kararı verilecektir.”

Görüldüğü üzere Ceza Genel Kurulu, sanığın cezalandırılabilmesi için yüzde yüzlük bir bellilik oranı aramaktadır. Sanığın suçsuz olduğunu gösteren en ufak bir şüphe dahi sanık lehine yorumlanmalı ve sanık hakkında şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanarak beraat kararı verilmelidir.

Yargıtay 10.CD. 2011/4941 E. 2013/1250 K sayılı Kararı

” Sanık Cemal hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesi : Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanıkların savunmalarının aksine, diğer sanıklarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri bulunduğuna veya diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiklerine ilişkin, DEĞİŞİK ANLAMLARA GELEBİLECEK SOMUT OLAY ve OLGULARLA ÖRTÜŞMEYEN ve MADDİ BULGULARLA DESTEKLENMEYEN TELEFON GÖRÜŞMELERİ DIŞINDA, KUŞKU SINIRLARINI AŞAN YETERLİ DELİL BULUNMADIĞI GÖZETİLMEDEN, SANIKLARIN BERAATİ YERİNE MAHKUMİYETLERİNE KARAR VERİLMESİ … ”

 

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.