EYT düzenlemesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İş Hukuku

EYT düzenlemesi Eskişehir İş Hukuku Avukatı tarafından | 11 Ocak 2023 tarihinde yazıldı.

EYT düzenlemesi

EYT düzenlemesi  ile ilgili son günlerde çok fazla soru sorulmakta olup bugünlerde EYT düzenlemesi meclis gündemine gelecektir.

Hizmet Tespit Davası ve EYT Düzenlemesine Etkisi

İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı döneme ilişkin açtıklaı davaya hizmet tespit davası denilmektedir. Kural olarak sigortasız işçi çalıştırmak yasaktır. Ancak uygulamada sigortasız işçi çalıştırılabilmektedir. Bu durumda işçi tarafından hizmet tespit davası açılarak sigortasız çalıştırıldığı dönemlerin veya eksik yatırılan primlerin tespitini mahkemeden dava açarak tespit ettirme imkanı bulunmaktadır. Hizmet tespit davası sigortalı sayılan işlerde çalışanların SGK’sının bildirilmediği veya eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti amacıyla açılan davadır.

Hizmet Tespit Davası İle EYT düzenlemesinden Faydalanmak Mümkün Müdür ?

EYT sorunu 1999 yılında yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Anılı Kanunda yapılan değişiklik ile 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirilmiştir. 8 Eylül 1999 dan sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında ilaveten kademeli yaş şartı da getirilmiştir. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olup bu tarihten sonra emekliliğe hak kazananlarda ilaveten getirilen yaş şartına takılanlar yönünden EYT sorunu gündeme gelmiştir.

Öncelikle EYT düzenlemesi halen yasalaşmamıştır. SGK tarafından “Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Olarak Bilinen Vatandaşlarımız Tarafından SGK’ya Yapılan Başvurular Hakkında” yapılan duyuru da “28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.” denilerek konuya ilişkin bilgilendirilme yapılmıştır. Bknz. https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/Kamuoyunda-Emeklilikte-Yasa-Takilanlar-EYT-Olarak-Bilinen-Vatandaslarimiz-Tarafindan-SGKya-Yapilan-Basvurular-Hakkinda-2022-12-29-02-55-37

Tarafımıza sıklıkla sorulan konuların başında EYT için en önemli şart olan hizmet başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinde önce olması dolayısıyla bu tarihten önce sigortalı sayılan işlerde çalışanların SGK’sının bildirilmediği durumlarda sigortasız çalıştığı günlerin tespiti adına hizmet tespit davası açılması halinde EYT düzenlemesinden faydalanıp faydalanılmayacağıdır. Hizmet tespit davasının kazanılması halinde ve EYT düzenlemesi yasalaşması durumunda pek tabiki EYT düzenlemesinden faydalanmak mümkündür.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Süresi

Hizmet tespit davasında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat etmek gerekmektedir. Süre işçinin hizmetinin geçtiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıldır. Genellikle sigortasız çalışan işçiler işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açmaktadır. Hizmet tespit davasında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Örneğin Eskişehir ilinde dava açmak isteyen işçi Eskişehir İş mahkemesinde dava açmalıdır. Yine hizmet tespit davasında davalı taraf işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumudur. EYT ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Sürelerinin İstisnaları Nelerdir

İşveren SGK’ya işçi için, işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu ve sigortalı hesap fişi vermişse, 5 yıllık hak düşürücü süre işlemez, işçi süreye tabi olmadan dava açabilir.
İşçilik alacakları için aynı döneme ait kesin hüküm taşıyan mahkeme kararları veya müfettiş durum tespit tutanağı varsa, yine işçi süreye tabi olmadan dava açabilir.

Sigortasız Olarak Çalışıldığı Nasıl İspat Edilir

Hizmet tespit davasında en önemli husus işçinin davalı işyerinde çalıştığını ispat etmesidir. İspat yükü davacı işçiye aittir. İşçi o dönem aynı işyerinde sgklı çalışan birini, komşu işyerinde sgklı çalışan birini tanık olarak gösterebilir. Ayrıca işçi tanık dahil her türlü delil ile sgksız olarak çalıştığını ispat edebilmesi mümkündür. Hizmet tespit davası teknik bir konu olduğu için SGK sız çalışan işçilerin dava açmadan önce mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Hizmet Tespit Davasının Kazanıldığı halde İşveren SGK Primlerini Ödemezse Ne Olur

Yargıtay kararlarına göre prim borcunun ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hizmet tespitiyle kazanılan gün sayısının, hizmet tespitinin kesinleşmesinden sonra Kurum yönünden bağlayıcılık kazanması söz konusudur. Bu sebeple hizmet tespit davasını kazanmanız halinde işveren prim borçlarını ödemese bile bu dönemde sgk’lı olduğunuz kabul edilir ve emeklilik işlemlerini bu şekilde yapılır.

Hizmet Tespit Davası Mahkeme Masrafı Ne Kadar

Hizmet tespit davası maktu harca tabi olup bu harç yer yıl değişmektedir. Mahkeme masrafı dinlenecek tanık sayısına ve yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için bir avukattan bilgi alınmasını tavsiye ederiz. EYT düzenlemesi ve hizmet davası ile ilgili sorularınız Eskişehir avukatlarına sorabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İş Hukuku kategorisinde yer alıp, İş Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.