Tehdit suçunun cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Tehdit suçunun cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 24 Ocak 2023 tarihinde yazıldı.

Tehdit suçunun cezası

Tehdit suçunun cezası Türk Ceza Kanunu 106. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK  106 Tehdit Suçunun Cezası

Makale İçeriği Neleri İçerir?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Tehdidin;

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu  güçten yararlanarak, işlenmesi halinde fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçunun maddi konusu, tehdide muhatap olan mağdurun iç huzuru, hürriyetidir. Tehdit suçu ve cezası ile ilgili Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Bu durumda tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması da şart değildir. Ancak failin hareketlerinin mağdurda korku yaratmaya elverişli olmaması durumunda tehdit suçu oluşmaz.

Tehdit suçu fail yönünden bir özellik taşımaz. Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Kamu görevlisi de bu suçun faili olabilir. Eğer kamu görevlisi tehdit suçunu işlerken kendisine görevi dolayısıyla verilmiş vasıtaları kullanmışsa cezası TCK ‘nun 266. maddesi uyarınca arttırılacaktır.  Tehdit suçunun cezası ile ilgili olarak TCK 106’yı okumanızı tavsiye ederiz.  Eskişehir ceza avukatı olarak müvekkillerimize tehdit suçunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

TCK 266

Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

Tehdit suçunun mağduru da herhangi bir kişi olabilir. Ancak suçun mağdurunun belirli bir yaşayan kişi veya kişiler olması gerekir. Tehdit suçunun cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtaya göre; Sanık … hakkında Tehdit suçu bakımından, sanığın, mağdura cep telefonu vasıtası ile gönderdiği mesajda “bak abi ben ne kadar yanarsam sen iki kat yanarsın, benden demesi” şeklindeki sözlerle gerçekleştirdiği tehdit eyleminin TCK’nın 106/1-2. cümlesindeki sair tehdit suçunu oluşturduğu, bu suçun takibinin şikayete tabi olduğu, mağdurun da şikayetçi olmadığı gözetilmeden, aynı Kanunun 106/1-1. cümlesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması….,

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/32263E. 2016/195 K. sayılı kararında tehdit suçunun cezası ile ilgili,

Sanığın, reşit olmayan 16 yaşındaki kızını rızası ile yanında tuttuğunu kızının eşyalarından elde ettiği telefon numarasından öğrenmesi sonucunda mağdura telefon ederek, “kızımın saçının bir teline zarar verirsen seni vururum, yakarım” biçiminde tehdit etmesi eylemini, kızı T..’yı kendilerine bildirmeden yanında tutarak ya da zorla hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle gerçekleştirilen, haksız ve suç oluşturan davranışını engellemek, kızına zarar verilmesini önlemek ve saldırıyı sonlandırmak amacıyla hal ve koşullara göre, haksız eylemlerin sürdürüldüğü sırada, onu geri getirilmesini temine yönelik olarak işlediğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK’nın 25. maddesinde öngörülen meşru savunma hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, tehdit suçundan mahkumiyete hükmolunması,

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/ 8746 E. 2017/4397 K. sayılı kararında tehdit suçunun cezası ile ilgili olarak;

Olay günü saat: 20.00 sıralarında sanık …’ın gayri resmi eşi olan diğer sanık … ile birlikte, yakınan …’ın birlikte oturduğu yakınan …’in evine gittikleri, annesi Hamdiye’den bankadaki parasını çekip vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine çıkan tartışmada, “parayı bana vereceksin o bankadaki paran benim olacak, yoksa seni öldürürüm” diyerek elindeki bıçakla saldırdığı annesi yakınan …’ın korkup bir odaya sığınarak bu yerin kapısını da arkadan kilitlediği; olaylar sırasında yakınan …’in müdahale etmek

istediği, sanık …’in yakınan Suzan’ın karnına tekme atarak yere düşürdüğü ve sol kulağına da yumruk vurduğu, adı geçen mağdurun sanığı evin dışına çıkarıp kapıyı kapattığı; dışarıda kalan sanığın öfkeyle kapıyı taşlamaya başladığı, yakınan Suzan’ın yaşananları telefonla eşine haber vermesi üzerine, yaklaşık bir saat sonra diğer yakınan …’in de olay yerine geldiği, sanık …’i göremediği, ancak sanığın geri gelip yakınan Tarık’la da tartışmaya başladığı ve elindeki bıçakla üzerine gidip hakaret ettikten sonra evi terkettiği olayda; sanığın yakınanlar … ve …’e yönelik sübut bulan eyleminin bir bütün halinde tek yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu dikkate alınmadan, sanık hakkında ayrıca yakınan …’e yönelik olarak tehdit ve etkili eylem suçlarından da mahkumiyet kararı verilmesi;

Bilişim Suçları

Tehdit suçunun cezası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.