Alkollü Araç Kullanma Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Alkollü Araç Kullanma Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 3 Ekim 2022 tarihinde yazıldı.

Alkollü Araç Kullanma Suçu

Alkollü Araç Kullanma Suçu ile ilgili TCK ve KTK da düzenleme bulunmaktadır. Alkollü araç kullanımı sürüş yeteneğini etkilemekte ve trafik kazalarının en önemli sebeplerinin başında da alkollü araç kullanımı gelmektedir. Bu sebeple Karayolları Trafik Kanununda ve Türk Ceza Kanununda alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla idari ve adli yaptırımlar öngörülmüştür.

Alkol seviyesinin belirli promil seviyesini geçmesi halinde 5237 sayılı TCK nın 179. Maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kamu davası açılmaktadır. TCK nın 179/3 maddesinde; alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişilerin TCK nın 179/2 maddesi gereğince cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde ceza davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Alkollü araç kullanma suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Yasalarda İzin Verilen Alkol Miktarı

Ticari araç sürücüleri(taksi, otobüs, minibüs, tır, kamyon gibi) ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmıştır. Diğer sürücüler içinse (binek araçlar için) yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil olarak belirlenmiştir. Diğer bir anlatımla bir kişinin bir litre kanında yarım gram alkol varsa 0,50 promil oranında alkollü olduğu anlamına gelir. Binek araç dışı motorlu taşıt (motosiklet, kamyonet, vs. Gibi) sürücüleri için alkol sınırı 0,20 promil olarak uygulanacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Yasal Mevzuat

Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

  • Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Alkollü Araç Kullanma Suçunun Unsurları

Alkollü araç kullanma sonucu başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunması durumunda suç meydana gelecektir.

Karayolları Trafik Kanununa göre, 100 (1.00) promilden fazla alkol alarak araç kullanan sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu işlemiş olur.
TCK md. 179’da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suçlardandır. Bu nedenle, alkollü araç sürmek kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelmektedir. TCK md.180’de düzenlenen taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır.

Yapılacak olan yargılamada alkollü araç kullanma suçunun sübuta erip ermediği, kolluk görevlilerince gerekli işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığı(ölçüm için sürücüyü hastaneye götürüp kan testi yaptırmak, ölçüm cihazının kalibre ayarının yapılması vb.), alınan alkolün kişide araç kullanma iradesini ne kadar etkilediği hususları önem arz etmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Suçunda Hapis Cezası Kaç yıldır?

Yapılan tespit sonucunda 100 (1,00) promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre alkollü oldukları için kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişiler 3 aydan 2 yıla kadar bu madde hükümleri gereği cezalandırılacaktır. Alkollü araç kullanma cezası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Görevli Mahkeme

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 179. Maddesinde cezaların üst sınırı on yıldan fazla olmaması nedeniyle bu suçlarda yargılama Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılmaktadır. Eskişehir ilinde alkollü araç kullanan kişiler Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır. Eskişehir ilinde birden fazla Asliye Ceza Mahkemesi bulunmaktadır. Alkollü araç kullanma suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Soruşturma Usulü, Uzlaştırma ve Seri Muhakeme Usulü

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp resen kovuşturulan suçlar kapsamındadır. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olmaması ve katalog suçlardan da olmadığından uzlaştırma kapsamındaki suçlardan da değildir. CMK nın 250. Maddesinde bazı suçlar yönünden kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanacağı belirtilmiş olup bu suçlar arasında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu da bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.