Şantaj suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Şantaj suçu ve cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 15 Aralık 2023 tarihinde yazıldı.

Şantaj suçu ve cezası

Şantaj suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 107. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK 107 Şantaj Suçu ve Cezası

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’na göre şantaj suçunun faili herkes olabilir. Herhangi bir kişi bu suçun mağduru da olabilir. TCK 107’de 1. ve 2. fıkralarında şantaj suçunun işleniş şekil itibariyle iki ayrı suç tanımına yer verilmiştir.

TCK 107/1. fıkrasında;

Kanuna aykırı olan veya yapmakla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak veya, Kendisi yararına haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır. Bu seçimlik hareketlerden birinin veya birkaçının gerçekleştirilmesi suçun tekliğini ortadan kaldırmaz. Şantaj suçunun oluşabilmesi için, mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama karşısında, mağdurun istenileni yapması suçun oluşması için gerekli değildir.

TCK 107/2. fıkrasında;

107/2 deki şantaj suçunun maddi unsuru, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulmasıdır.

Şantaj suçu ve cezası ile ilgili olarak 107/1 de manevi unsur bakımından genel ve doğrudan kast gerekli ve yeterlidir. Maddenin 2. fıkrası için özel kast aranmaktadır.

Şantaj suçu ve cezası ile ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma cumhuriyet başsavcılığı tarafından re’sen yapılır. Şantaj suçu ve cezası ile ilgili olarak görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesidir.  Şantaj ve tehdit suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Şantaj Suçu ve Cezası ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/15634 E. 2017/3998 K. sayılı karara göre;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın üvey teyzesi olan katılanın bilgisayarını tamir ettiği sırada bilgisi dışında casus program yükleyerek katılanın resimlerini ve belgelerini aldığı ve fotoğraflar üzerinde görüntü düzenleme programı vasıtası ile fotoğrafları yarı çıplak hale getirdiği, kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği takdirde bu fotoğrafları akrabalarına göstermekle tehdit ederek şantajda bulunduğu, daha sonra fotoğrafları katılanın akrabalarına dağıttığı iddia edilen olayda,

Dosya kapsamında isimleri geçen Hasan P., Turgut P., Hacer P. ve Soner Ö.’in tanık sıfatı ile çağrılarak sanığın katılana ait herhangi bir çıplak fotoğraf gösterip göstermediğinin sorulması ve olaya dair ayrıntılı beyanlarının alınması, tanık Murat A.’nın çağrılarak sanığın bilgisayar tamiri sırasında sanığına yedek hard disk veya sanığın savunmasına göre yanmış hard disk verilip verilmediğinin sorulması ve ayrıntılı beyanının alınması, katılanın tekrardan çağrılarak sanığın ne zaman, nerede ve hangi sözlerle şantajda bulunduğunun ve sanığa tamir sırasında yedek hard disk veya sanığın savunmasına göre yanmış hard disk verilip verilmediğinin,

sanıktan çıplak fotoğraf yapmasını isteyip istemediğinin ayrıntılı olarak sorulması, katılanın sanığa iftira atması gerektirir herhangi bir sebebin olup olmadığının ayrıntılı olarak taraflardan ve tanıklardan sorulması, katılanın özel hayata dair resimlerin sanığın kullanımında bulunan ve arama sırasında el konulan hard disk içerisinde neden bulunduğunun sanıktan ayrıntılı olarak sorulması, katılanın boşanma dosyasının getirtilerek ayrıntılı olarak incelenmesi, taraflara uzlaşma hükümlerin uygulanması işlemlerinin yapıldıktan sonra ayrıntılı gerekçeler ile TCK’nın 134 ve 244/2, 107/2 maddelerinden sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile sanığın beraatine karar verilmesi,

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 26/02/2019 tarih ve 2014/39817 E. , 2019/2921 K. Sayılı kararı “…Sanığın, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları müştekiden para almak maksadıyla, ilişkilerini ailesine söyleyerek, müstehcen görüntülerinin bulunduğu CD’yi müştekinin ailesine ve internet vasıtasıyla da herkese göstereceğini belirterek, şantaj eylemini, değişik zamanlarda birden fazla defa gerçekleştirmesi karşısında, TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Şantaj suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.

Şantaj suçu ve cezası ile ilgili Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2020/815  E. 2021/6966 K. sayılı karara göre;

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10.07.2014 gün ve 2013/1908 soruşturma, 2014/450 esas, 2014/177 sayılı iddianamedeki anlatımına göre; Katılan ile sanık arasında alacak ve borç ilişkisi olduğu, sanığın, katılana ait … numaralı gsm hattına … numaralı telefon numarasından 27/11/2013 tarihi 22:40:21 saatindeki mesajında ”benim paramı bir aya kadar öde ve haydarın oraya bırak sana bırak sana bir ay müsade vermezsen ben yapacağımı biliyorum madem dürüsttün paramı ver hırsız” şeklinde ve yine aynı gün 22:44:08’de ”paramı ver bir daha seni hatırlamayayım nankör insan” şeklinde hakaret içeren mesajlar attığı,

bu mesajın devamında da saat: 22:44:31 saatinde ”vallahi herkese hırsız olduğunu söylerim” şeklinde hakaret, tehdit, Şantaj içerikli mesajlar attığının tespit edildiği olayda; sanık …’ın eylemlerinin sübutu halinde TCK’nın 149/1-h maddesinde düzenlenen gece vakti yağma veya yağmanın daha az cezayı gerektiren hali olan 150/1. maddesi yollamasıyla tehdit suçu ile 125/1,43, 107/2 maddelerinde düzenlenen hakaret, Şantaj suçlarını oluşturup oluşturmayacağına ilişkin kanıtları takdir ve tartışma görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.