Tehdit suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Tehdit suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 2 Ocak 2023 tarihinde yazıldı.

Tehdit suçu

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Tehdidin;

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçunun maddi konusu, tehdide muhatap olan mağdurun iç huzuru, hürriyetidir. Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere, tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur.

Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Bir  olayda eylemin tehdit suçunu oluşturması için yasada belirlenen suç tipine uygun olması yeterlidir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması da şart değildir.  Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir’den tehdit suçu ve cezası ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Tehdit Suçu görevli mahkeme

Tehdit suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Eskişehir ilinde asliye ceza mahkemesi bulunmaktadır.

Tehdit suçu şikayete tabi midir?

Tehdit TCK 106/1-2.cümle halinde ise suçun takibi şikayete tabidir. Tehdit suçunun temel şeklinin ve nitelikli hallerinin (TCK 106/1-1.cümle,2.fıkra) soruşturulması ve kovuşturulması Cumhuriyet başsavcılığınca genel hükümlere göre re’sen yapılır.  TCK 106 tehdit suçunu düzenlemektedir.

Yargıtay kararlarına bakıldığı zaman ” ben sana gösteririm”, “neden korkuyorsun erkek değil misin”, ” erkekse gelsin burayı eksin ağzının tadıyla burayı ektirmem” ” seni yaylaya çıkartmayacağım” şeklindeki sözlerin tehdit içerdiği kabul edilmiştir. Eskişehir ceza avukatı ekibimiz tehdit suçu ve cezası ile ilgili müvekkillerine hizmet vermektedir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/16917 E. 2017/146 K. sayılı kararında;

Sanığın söylediği kabul edilen “bunun hesabını senden sorarım” sözünün TCK’nın 106/1. maddesinin ikinci cümlesinde tarifi yapılan “sair tehdit” suçunu oluşturduğu halde sanık hakkında aynı Kanun maddesinin birinci cümlesi uygulanmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/27523 E. 2015/37571 K. sayılı kararı;

Bu açıklamalar doğrultusunda, sanığın, katılanı elimden bir kaza çıkacak biçimindeki sözlerle tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, öfkenin suç kastını kaldırmayacağı, tehdit suçunda tasarlama öğesinin bulunmadığı, söylenen sözlerin objektif olarak elverişli ve yeterli olması nedeniyle olayda suçun oluştuğu gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/32607 E. 2016/669 K.

Kavga ve tartışma sırasında haksız bir fiilin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin (gazabın) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de, önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir.
Bu açıklamalar doğrultusunda, sanığın, mağduru “seni öldürürüm” biçimindeki sözlerle tehdit ettiğinin mahkemece kabul edilmesi karşısında, öfkenin suç kastını kaldırmayacağı, tehdit suçunda tasarlama öğesinin bulunmadığı, söylenen sözlerin objektif olarak elverişli ve yeterli olması nedeniyle tehdit suçunun oluştuğu gözetilmeden, “önceden tasarlanmadığı, aradaki gerginlikten dolayı söylendiği, mağdurda ciddi bir korku yaratmadığı, manevi unsurun bulunmadığı..” şeklindeki kanuni ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/8746 E. 2017/4397 K.

Olay günü saat: 20.00 sıralarında sanık …’ın gayri resmi eşi olan diğer sanık … ile birlikte, yakınan …’ın birlikte oturduğu yakınan …’in evine gittikleri, annesi Hamdiye’den bankadaki parasını çekip vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine çıkan tartışmada, “parayı bana vereceksin o bankadaki paran benim olacak, yoksa seni öldürürüm” diyerek elindeki bıçakla saldırdığı annesi yakınan …’ın korkup bir odaya sığınarak bu yerin kapısını da arkadan kilitlediği; olaylar sırasında yakınan …’in müdahale etmek istediği,

sanık …’in yakınan Suzan’ın karnına tekme atarak yere düşürdüğü ve sol kulağına da yumruk vurduğu, adı geçen mağdurun sanığı evin dışına çıkarıp kapıyı kapattığı; dışarıda kalan sanığın öfkeyle kapıyı taşlamaya başladığı, yakınan Suzan’ın yaşananları telefonla eşine haber vermesi üzerine, yaklaşık bir saat sonra diğer yakınan …’in de olay yerine geldiği, sanık …’i göremediği,

Ancak sanığın geri gelip yakınan Tarık’la da tartışmaya başladığı ve elindeki bıçakla üzerine gidip hakaret ettikten sonra evi terkettiği olayda; sanığın yakınanlar … ve …’e yönelik sübut bulan eyleminin bir bütün halinde tek yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu dikkate alınmadan, sanık hakkında ayrıca yakınan …’e yönelik olarak tehdit ve etkili eylem suçlarından da mahkumiyet kararı verilmesi şeklindedir.

Tehdit suçu

Tehdit suçu

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.