Mülteci hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Mülteci hukuku Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 2 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

Mülteci hukuku

Mülteci hukuku ülkemize sığınan yabancıların 6458 sayılı kanun uyarınca sahip olduğu hakları ifade etmektedir.

6458 Sayılı Kanun

Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Ülkemize gelen yabancıların mülteci hukuku ile ilgilenen avukatlardan hukuki yardım almalarını tavsiye ederiz.

İkamet İzni Nedir

İkamet izni ülkemizde kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemize gelen yabancılar vize süresi bittikten sonra ülkemizde kalmak istiyorsa ikamet izni almak zorundadır. Ülkemizde birden fazla ikamet türü bulunmaktadır. Bunlar;

  • Kısa Dönem İkamet İzni,
  • Aile İkamet İzni,
  • Uzun dönem ikamet izni,
  • İnsani ikamet izni, (6458 sayılı yasanın ilgili maddesinde aranan şartların varlığı halinde insani ikamet izni alınabilmektedir. Mülteci hukuku ile ilgili yabancılar avukatından bilgi alabilirsiniz)
  • İnsan ticaret mağduru ikamet iznidir.

Eskişehir ikamet izni konusunda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Eskişehir ilinde ikamet izni başvuruları Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Haklarında idari gözetim kararı alınan yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilir. Geri gönderme merkezine gönderilen yabancıların bu idari karara itiraz hakkı bulunmaktadır.  Konu ile ilgili olarak mülteci hukuku alanında çalışan avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

Uluslararası Korumada Mülakat

6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 75. maddesinde mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma başvurusunda bulunan yabancılara yapılacak olan mülakat düzenlenmiştir. Buna göre;

Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır. Mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye kendisini en iyi şekilde ifade etme imkânı tanınır. Ancak, aile üyelerinin de bulunmasının gerekli görüldüğü durumlarda, kişinin muvafakati alınarak mülakat aile üyeleriyle birlikte yapılabilir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, avukatı gözlemci olarak mülakata katılabilir.

Başvuru sahibi, yetkililerle iş birliği yapmak ve uluslararası koruma başvurusunu destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Özel ihtiyaç sahipleriyle yapılacak mülakatlarda, bu kişilerin özel durumları göz önünde bulundurulur. Çocuğun mülakatında psikolog, çocuk gelişimci veya sosyal çalışmacı ya da ebeveyni veya yasal temsilcisi hazır bulunabilir.

Mülakatın gerçekleştirilememesi hâlinde, yeni mülakat tarihi belirlenir ve ilgili kişiye tebliğ edilir. Mülakat tarihleri arasında en az on gün bulunur.

Gerekli görüldüğünde başvuru sahibiyle ek mülakatlar yapılabilir. Mülakatlar sesli veya görsel olarak kayıt altına alınabilir. Bu durumda mülakat yapılan kişi bilgilendirilir. Her mülakatın sonunda tutanak düzenlenir, bir örneği mülakat yapılan kişiye verilir.

Hızlandırılmış Mülakat

Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, uluslararası korumayı gerektirecek konulara hiç değinmemiş olması, Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,

Kimliğinin ya da uyruğunun tespit edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya da seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmesi veya elden çıkarması, Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında olması,

Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya da engellemek amacıyla başvuruda bulunması, Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle Türkiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,

Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunması, hâllerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilir. Başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün içinde mülakat yapılır. Başvuru, mülakattan sonra en geç beş gün içinde sonuçlandırılır.

Bu maddeye göre değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir. Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez.

Mülakat veya hızlandırılmış mülakatı olumsuz değerlendirilen yabancıların bu karara karşı yargıya başvurma hakkı bulunmaktadır. Uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin karara karşı idare mahkemesinde dava açılmaktadır. Eskişehir ilinde başvuru yapan ve başvurusu olumsuz sonuçlanan yabancılar Eskişehir idare mahkemesinde kararın iptaline ilişkin dava açma hakkı bulunmaktadır.

Ülkemizde mülteci hukuku ve mülteci hakları hem uluslararası hukuka hem de Türk kanunlarına dayanan birden fazla uluslararası anlaşma, kanun ve yönetmelikte düzenlenmiştir.

Tahdit Kodu

Tahdit kodu ülkemizde  bulunan yabancıların belirli kuralları ihlal etmesi halinde kayıtlarına konulan bilgilendirmelerdir. Çok sayıda tahdit kodu bulunmakta olup her bir ihlalin karşılığı farklı bir tahdit kodudur. Mülteci hukuku tahdit kodu ile ilgili avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

Tahdit Kodu Kaldırma

Tahdit kodunun kaldırılması davası açılabilmektedir. Tahdit kodunun kaldırılabilmesi için öncelikle yabancıya hangi tahdit kodunun konulduğunun öğrenilmesi gerekir. Tahdit kodu kaldırma davası ile ilgili mülteci hukuku ile ilgilenen yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Ç101, Ç102, Ç103, Ç104, 0-100 tahdit kodu, O-177 kodu, Ç151 tahdit kodu, V-87 tahdit kodu çok sayıda tahdit kodu bulunmaktadır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.