İkamet İzni

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

İkamet İzni Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 29 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

İkamet İzni

İkamet izni ülkemizde yasal olarak kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesi olup göç idaresi müdürlükleri tarafından verilmektedir. Ülkemize gelen yabancıların vize muafiyetinin tanıdığı süreden fazla kalacak olması halinde ikamet izni almak zorundadır.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde ikamet izni türleri düzenlenmiş olup yabancının e-İkamet sistemi üzerinden  başvuruda bulunması, randevu tarih ve saatinde bulunduğu ildeki il göç idaresi müdürlüğüne istenilen evraklarla başvurması  şartlarını taşıması halinde (geçerli pasaport, yasal giriş-çıkış, geçerli sağlık sigortası vb.)başvurusu değerlendirilebilmektedir.

İkamet izni için nereye başvurulur

Ülkemizde ikamet izni almak isteyen yabancıların il göç idaresi müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Eskişehir ilinde bulunan yabancıların başvurusunu Eskişehir Göç İdaresi müdürlüğüne yapması gerekmektedir.

Yabancılar konu ile ilgili soru ve sorunlar için Yabancılar İletişim Merkezi’nin (YİMER) yurt içinden 157 ve yurt dışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Kısa dönem ikamet izninin şartları

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre  aşağıdaki şartlar aranır:

 • 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 • 7 nci madde kapsamına girmemek
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
 • İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak
 •  Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması

6458 sayılı kanuna göre aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:

 •  32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması
 • İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
 • İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 • Başvuruların 90 gün içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
 • Eskişehir ikamet izni avukatı Oğuz Özdemir olarak ülkemizde bulunan yabancılara ikamet izni alması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İkamet izni çeşitleri

 • Kısa dönem,
 • Aile,
 • Öğrenci,
 • Uzun dönem,
 • İnsani,
 • İnsan kaçakçılığı mağduru,

Birden fazla izin türü olduğu için bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Öğrenci İkamet İzni Şartları

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikameti verilir.
Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle izin verilebilir ve uzatılabilir.
Öğrenci için verilen izin, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına  hiçbir hak sağlamaz.
Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci izin süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.

Öğrenci ikamet izninin şartları

Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:

 • 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 • 7 nci madde kapsamına girmemek
 • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Kısa dönem ikamet izni

Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
 2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
 4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
 6. Turizm amaçlı kalacaklar
 7.  Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
 12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler,
 13. Konu ile ilgili bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Kısa dönem , her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir. Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen izinler en fazla iki defa verilebilir. Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen izinler, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir. Konu ile ilgili Eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kısa dönem ikamet izninin şartları

Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

 1.  31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 2.  7 nci madde kapsamına girmemek
 3.  Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
 4.  İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunma
 5.  Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Oturma İzni Uzatma Başvurusu

Mevcut oturma izni almış olan yabancıların oturma izni başvuruları, oturma süresi izni bitmesine 60 gün kala her halükarda bitmesinden önce başvuru yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurusunda gerekli belgelerin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Oturma izni ile ilgili olarak Eskişehir avukat Oğuz Özdemir’den bilgi alabilirsiniz.

İkamet izin başvurusunun reddine karşı dava açılabilir mi?

Yabancıların yaptığı başvuruların reddedilmesi halinde idari işlemin iptali için dava açılabilmektedir. Eskişehir İl Göç İdaresi müdürlüğünün reddettiği başvurulara ilişkin Eskişehir idare mahkemesinde dava açılmalıdır.  Eskişehir ilinde Eskişehir 1. idare mahkemesine yabancıların açtığı davalara bakmaktadır. Konu ile ilgili Eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Karara karşı, karar yurt dışı temsilciliklerimizde alınmış ise Ankara İdare Mahkemesine, valiliklerimizce alınmış ise valiliğin yargı çevresi içerisinde bulunduğu idare mahkemesinde tebliğden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir. Avukatlık ücretini karşılama imkanı bulunmayan başvuru sahibi kişiye, yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanabilir.

Hakkınızdaki işleme karşı yargı yoluna başvurmanız, idari işlemin yürütmesini durdurmayacağı için varsa vize veya vize muafiyeti süresinin sona ermesi üzerine, yoksa 10 gün içinde ülkeden çıkış yapmanız gerekmektedir.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.