Yabancılar hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 13 Mart 2023 tarihinde yazıldı.

Yabancılar hukuku

Yabancılar hukuku ülkemizde bulunan Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin tabi olduğu hukuktur.  Yabancılar hukuku ile ilgili olarak ülkemizde 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu temel kanundur. Yabancıların ülkemize girişleri, ülkemizde kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu kanun ile düzenlenmiştir.

İkamet izni nedir?

İkamet izni ülkemizde bulunan yabancıların vize süresi sonrasında yasal olarak kalmaları için alması gereken izindir. İkamet izni başvurusu yabancıların bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğundan veya ülkemizde göç idarelerine yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için yabancılar hukuku üzerine çalışan Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Türkiye’de bulunan mülteciler ve yabancılar, oturma izni almak konusunda 0532 063 34 03 nolu telefondan randevu alarak ofisimizde danışmanlık hizmeti alabilir.

İkamet izni çeşitleri nelerdir?

6458 sayılı kanunda ikamet izni çeşitleri belirtilmiştir. Buna göre;

  • Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izninin hangi durumlarda verileceği 6458 sayılı kanunda düzenlenmiştir.  Türkçe öğrenme kursuna gidecekler, Ticari veya iş bağlantısı sebebiyle ülkemizde kalacaklar, Ülkemizde eğitimini bitirenlerin eğitimin bitiş tarihinden itibaren altı ay içinde başvurması gibi durumlarda yabancılar ikamet izni alabilir. İl göç idaresi müdürlükleri kısa dönem ikamet izni için bazı şartların yerine getirilmesini talep edebilir.

  • Aile ikamet izni

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; Yabancı eşine, Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz. Aile ikamet izni ile ilgili Eskişehir göçmen avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

  • Öğrenci İkamet izni

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. Öğrenci ikamet izninde,  6458 sayılı kanunu 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek, 7 nci madde kapsamına girmemek ve Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek gibi şartlar aranır.

  • Uzun dönem ikamet izni

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar;
a) Askerlik yapma yükümlülüğü,
b) Seçme ve seçilme,
c) Kamu görevlerine girme,
ç) Muaf olarak araç ithal etme,
ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar

  • İnsani ikamet izni

Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda, Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde ve kanunun aradığı diğer şartlarda insani ikamet izni verilir. Eskişehir ilinde bulunan yabancıların Eskişehir il göç idaresine ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  • İnsan ticareti mağduru ikamet izni

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. En yakın yabancılar hukuku avukatı ve Yabancılar göçmen hukuku ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yabancıları Sınır dışı etme

6458 sayılı kanuna göre Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Yabancılar arasında deport olarak bilinen sınır dışı kararı ile ilgili itiraz hakkı bulunmaktadır.  Yabancılar hukukunda kimlerin sınır dışı edilebileceği hususu açıktır.

Tahdit kodu nasıl kaldırılır

Yabancıların ülkemize giriş yasağı konulmasıdır. Kodlar Ç kodu, G kodu, O Kodu , V Kodu ile N kodu olarak başlıklar altında toplanmıştır. Birden fazla tahdit kodu bulunmaktadır. Tahdit kodlarının kaldırılması ile ilgili Eskişehir yabancılar hukuku avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Tahdit Kodu Kaldırma Davası

Haklarında kod konulan yabancılar, konulan kodun kaldırılması için  davası açabilmektedir. Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir olarak yabancılara tahdit kodunun kaldırılması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kodun kaldırılması için idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.  Eskişehir ilinde açılacak dava Eskişehir 1. İdare mahkemesinde açılmaktadır.

Tarafımızca açılan bir davada mahkeme …… İl Göç İdaresi Müdürlüğünce “O-177 uluslararası koruma talebi olumsuz olarak değerlendirilen yabancılar” tahdit kodu koymak suretiyle yurda girişi yasaklandığından, kodun kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin ….Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün …… tarih ve ……. sayılı işleminde …….unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır şeklinde karar vermiştir.

Tekrar belirtmek gerekirse tahdit kodu yabancıların kaydına bilgilendirme amacıyla veya ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla konulan kayıtlardır. Her eylemin veya suçun ayrı bir kodu bulunmakta olup öncelikle tahdit kodunun neden konulduğunu öğrenmek gerekmektedir.

Yabancılar hukuku

Yabancılar hukuku  Yabancılar hukuku

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.