Yabancılar hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 20 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

Yabancılar hukuku

Yabancılar hukuku bir devletin ülkesine gelen yabancılara uyguladıkları hukuk dalına denir. Ülkemizde 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu bulunmaktadır. Bu kanunun amacı yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yabancılar hukuku Geri Gönderme Yasağı

6458 sayılı kanuna göre hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

Tahdit kodu nedir?

Yabancılar hukukuna göre tahdit kodu ülkemizde ki yabancıların kayıtlarına konulan bilgi içeren kodlardır. Birden fazla tahdit kodu bulunmaktadır.  İdari para cezaları, ülkemize giriş yasakları, izin kararları gibi kararlar tahdit kodu olarak konulabilmektedir.

Ç-101 Tahdit Kodu 

10 günden (hariç)3 aya kadar vize, vize muafiyeti veya çalışma izni ihlalinde bulunanlara 3 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan koddur.

Ç-102 tahdit kodu, Ç-103 tahdit kodu, Ç-104 tahdit kodu, Ç-105 tahdit kodu gibi tahdit kodları bulunmaktadır. Tahdit kodları ile ilgili Eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Ç tahdit kodu bulunan yabancıların ülkemize giriş yapmak istemesi halinde amacına uygun meşruhatlı vize ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.

Tahdit kodu kaldırma davası açılabilmektedir. Haksız olarak tahdit kodu konulan yabancılar tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin idare mahkemesinde dava açabilmektedir. Tarafımızca daha önce açılan ve kazanılan bir davaya ilişkin karar özeti aşağıdaki gibidir.

Her ne kadar; Yönetmelikte Genel Müdürlüğün uluslararası koruma başvuruları geri çekilmiş sayılanlar veya uluslararası koruma talebi reddedilenler hakkında, ülkeye giriş yasağı uygulayabileceği veya bu yetkisini valiliklere devredebileceği düzenlenmiş ve Tahdit Kodlarına İlişkin Genelgede “O” kodlu veri girişi yapma konusunda il müdürlükleri veya hudut kapısı personeli yetkili kılınmışsa da; …….

Görülen uyuşmazlıkta; davalı idarenin savunma dilekçesinde belirttiği üzere tahdit kodu veri girişinin sınır dışı işlemlerine konu edilmek üzere yapıldığı, davacı hakkında alınmış bir sınır dışı kararı bulunmadığı, gelinen aşamada; henüz hakkında sınır dışı etme kararı bulunmayan davacı hakkında kodun kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 04/06/2021 tarih ve 8421 sayılı işleminde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptali….

Deport kararı verilen yabancılara bazen tahdit kodu da konulmaktadır. Bu gibi durumlarda deport kararına itiraz edilmeli ve akabinde gerekirse kodun kaldırılması için dava açılmalıdır. في مقال اليوم سنشرح ماهية قرار الترحيل وكيفية الطعن في هذا القرار. قرار الترحيل مشمول في قانون الحماية الدولية والأجانب

Geri Gönderme merkezine gönderildim itiraz edebilir miyim?

Yabancılar hukukuna göre suça karışmış veya yasal olarak ülkemizde kalmayan yabancılar geri gönderme merkezine gönderilebilmektedir. Yabancıların idarece alınan geri gönderme merkezine gönderme kararına itiraz hakkı bulunmaktadır.  Geri gönderme merkezine gönderme kararına karşı geri gönderme merkezinin bulunduğu yer sulh ceza mahkemesine itiraz edilmesi gerekmektedir.

Yabancılar hukuku avukatı olarak ;

  • Yabancıların ülkemizde ikamet izni alması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yabancılara ülkemizde şirket açılması, banka hesabı açılması,
  • Sınır dışı kararına itiraz davası açılması,
  • Tahdit kodu kaldırılması davası açılması,
  • Yabancılara gayrimenkul satın alınması,
  • Uluslararası koruma başvurusu yapılması konusunda mültecilere ve yabancılara avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İkamet izni çeşitleri nelerdir?

a) Kısa dönem ikamet izni
b) Aile ikamet izni
c) Öğrenci ikamet izni
ç) Uzun dönem ikamet izni
d) İnsani ikamet izni
e) İnsan ticareti mağduru ikamet iznidir.  Eskişehir ikamet izni hakkında detaylı bilgi için Eskişehir hukuk bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
Yukarıda sayılan hususlar herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir. Yabancılar hukuku ile ilgili detaylar için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Yabancılar hukuku

Yabancılar hukuku Yabancılar hukuku

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.