Tahdit Kodu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Tahdit Kodu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 15 Eylül 2022 tarihinde yazıldı.

Tahdit Kodu

Ülkemizde bulunan yabancılar kuralları ihlal edebilmekte ve bu sebeple haklarında tahdit kodu konulmaktadır. Tahdit kodu yabancılar arasında giriş yasağı olarak da bilinmektedir. Yabancılar ülkemizde iken veya sınır dışı edilirken haklarında kodu konulabilmektedir. Bu tahdit kodu 1 ay olabileceği gibi 5 yılda olabilir. Çok nadir durumlarda Türkiye’ye süresiz giriş yasağı konulabilmektedir. Ülkemizde yabancıların durumu ile ilgili 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bulunmaktadır.

Tahdit kodu nedir?

Yabancıların ülkemize giriş yasağı konulmasıdır. Kodlar Ç kodu, G kodu, O Kodu , V Kodu ile N kodu olarak başlıklar altında toplanmıştır. Birden fazla tahdit kodu bulunmakta olup bunlar;

 • Ç-101, Ç-102, Ç-103 vd
 • Ç-116,  Ç-117 ve Ç-118
 • Ç-141 (uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görünenler)
 • Ç-149 (kamu güvenliği açısından sakıncalı görünenler)
 • Ç-150 (Sahte belge ile ülkemize giriş yapanlar)
 • Ç-151 (Göçmen kaçakçısı)
 • Ç-152 (Ülkemize girişi ihtiyaten engellenenler)
 • Diğer Ç ile başlayan tahdit kodları,
 • N-95 (Giriş yasağı ihlalinin idari para cezası)
 • N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın İdari para cezası)
 • N-119 ve N-120
 • N-135 ve N-136
 • Diğer N ile başlayan tahdit kodları,
 • O-100 (UK Talebi olumsuz değerlendirilen Yabancılar – 1 yıl) Uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçen yabancılar hakkında 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla veri girişi yapılabilir.
 • O-176 (UK Talebi olumsuz değerlendirilen Yabancılar – 3 yıl) Uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru veya uluslararası korumaya muhtaç değil kararı verilen yabancılar ve uluslararası koruma statüleri sona erdirilen yabancılar hakkında 3 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla tahdit kodu konulabilir.
 • O-177 (UK Talebi olumsuz değerlendirilen Yabancılar – 5 yıl) Uluslararası koruma başvurusu hakkında hariçte tutulma kararı verilen, uluslararası koruma statüsü iptal edilen, uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar hakkında 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla tahdit kodu konulabilir.
 • V-68 , V-69
 • V-70 Formalite evlilik kodu,
 • V-74 Çıkışı valiliklere bildirilecek olanlar,
 • V-84  kodu
 • V-87  kodu,
 • V-88  kodu,
 • Diğer V Tahdit kodları,

Eskişehir yabancılar hukuku avukatı Oğuz Özdemir olarak, ülkemizde bulunan yabancılara oturma izni alınması, uluslararası koruma başvurusu, tahdit kodu kaldırma davası, ikamet başvuru reddine açılacak iptal davası gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Tahdit kodu kim tarafından konulur?

Uygulamada tahdit kodları İl Göç İdaresi Müdürlükleri, Genel Müdürlük ve Hudut Kapısı personeli tarafından konulmaktadır. Yabancılar hakkında tahdit kodu olup olmadığını il göç idaresi müdürlüklerinden öğrenebilmektedir. Eskişehir ilinde yaşayan yabancılar haklarında tahdit kodu olup olmadığını Eskişehir İl Göç İdaresi müdürlüğünden öğrenebilmektedir.

Tahdit Kodu Kaldırma Davası

Haklarında kod konulan yabancılar, konulan kodun kaldırılması için  davası açabilmektedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak yabancılara tahdit kodunun kaldırılması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kodun kaldırılması için idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Eskişehir ilinde açılacak dava Eskişehir 1. İdare mahkemesinde açılmaktadır.  Daha önce tarafımızca açılan bir davada mahkeme …… İl Göç İdaresi Müdürlüğünce “O-177 uluslararası koruma talebi olumsuz olarak değerlendirilen yabancılar” tahdit kodu koymak suretiyle yurda girişi yasaklandığından, kodun kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin ….Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün …… tarih ve ……. sayılı işleminde …….unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır şeklinde karar vermiştir.

Tekrar belirtmek gerekirse tahdit kodu yabancıların kaydına bilgilendirme amacıyla veya ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla konulan kayıtlardır. Her eylemin veya suçun ayrı bir kodu bulunmakta olup öncelikle tahdit kodunun neden konulduğunu öğrenmek gerekmektedir.

Türkiye’ye giriş yasağı

 1. Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye
  girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
 2. Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
 3. Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla
  on yıl daha artırılabilir.
 4. Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere
  başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve Bakanlıkça belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye
  giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 5. 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 6. Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 7. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
 8. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir

Kod Kaldırıldıktan sonra Türkiye’ye giriş yapılabilir mi?

Tahdit kodu kaldırılan yabancılar ülkemize giriş yapabilir. Tahdit kodu kaldırma davası ortalama 1 yıl sürmekte olup mahkemeden yürütmeyi durdurma istenmesi faydalı olacaktır.

Uluslararası koruma başvurusu nasıl yapılır isimli makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası koruma çeşitleri ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Yabancı Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.