Yabancı Tahdit Kodu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancı Tahdit Kodu Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 4 Aralık 2023 tarihinde yazıldı.

Yabancı Tahdit Kodu

Yabancı tahdit kodu ülkemizde bulunan yabancıların kayıtlarına konulan bilgilendirme notlarıdır. Yabancıların kayıtlarına konulan tahdit kodu bazen yabancının ülkemize girişini engeller bazen yabancıların ikamet almasını engeller.  Yabancı tahdit kodu birden fazla olup makalemizde tahdit kodlarının bazılarını açıklayacağız. Yabancı tahdit kodu ile ilgili sorularınızı Eskişehir yabancı avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

Ülkemizde bulunan yabancıların hukuki durumlarını ve haklarını belirleyen ana kanun 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunudur.

Yabancı Tahdit Kodu Nedir?

Yabancı tahdit kodu, ülkemizde bulunan yabancıların kayıtlarına konulan açıklayıcı bilgilendirmelerdir. Yabancılar kayıtlarına konulan tahdit koduna göre ülkeye girişleri yasaklanabilir, ülkemizden deport edilebilir veya vize öncesi belirli şartları yerine getirmesi istenebilir.  Yabancı tahdit kodu harf ve numara ile sınıflandırılmaktadır. Ç kodu, G kodu, V kodu gibi birden fazla tahdit kodu ve sınıfı bulunmaktadır.  Yabancı tahdit kodu ülkemizde bulunan yabancıların genel güvenlik, asayiş kurallarına uyması amacıyla konulmaktadır.

Yabancı Tahdit Kodu Nasıl Kalkar?

Yabancıların kayıtlarına konulan tahdit kodunun kaldırılması için dava açılması gerekmektedir. Öncelikle yabancının kaydının bulunduğu il göç idaresi müdürlüğüne bir talepte bulunulmalı ve yabancının kaydında tahdit kodu olup olmadığı sorgulanmalıdır. Yabancının kaydında tahdit kodu bulunması halinde öncelikle ilgili göç idaresi müdürlüğüne tahdit kodunun kaldırılması için başvuru yapılmalı ve başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde idare mahkemesinde dava açılmalıdır.

Tahdit kodunun kaldırılması davası açılması ile yabancının kaydında bulunan tahdit kodu otomatik olarak kalkmaz. Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma verilmediği takdirde tahdit kodunun kalkması için açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.  Ülkemizde yabancı tahdit kodu olarak;

  • Ç Kodlu tahdit kayıtları,
  • V Kodlu tahdit kayıtları,
  • O Kodlu tahdit kayıtları,
  • N Kodlu tahdit kayıtları,
  • G kodlu tahdit kayıtları,
  • K Kodlu tahdit kayıtları,
  • M kodlu tahdit kayıtları, bulunmaktadır.

Türkiye’ye giriş yasağı veya ön izin şartı

Yabancılar ve uluslararası koruma kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesine göre;

Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’de bulunması sakıncalı görülen yabancılar hakkında Genel Müdürlük; Türkiye’ de iken hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara ilişkin ise Genel Müdürlük veya valilikler ülkeye giriş yasağı kararı alabilir.

Giriş yasağına ilişkin usuller şunlardır:

Sınır dışı edilecek yabancılar için ülkeye giriş yasağının başlangıcı yabancının ülkeden çıkış tarihidir.

Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınmadan veya bu karar henüz ilgiliye tebliğ edilmeden önce, Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi, başka bir nedenle giriş yasağı kapsamına alınmasını gerektirir durumu saklı kalmak kaydıyla, vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni ihlalinden kaynaklanan harç ve buna bağlı tahakkuk edecek cezaların ödenmiş olması koşuluyla bir yılı geçemez.

Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini on günden fazla aşan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınmadan çıkış yapmak üzere sınır kapısına kendiliğinden gelen yabancılar hakkında ise başka bir nedenle giriş yasağı alınmasını gerektirir durumu saklı kalmak kaydıyla vize, vize muafiyeti ya da ikamet izni ihlalinden kaynaklanan harç ve buna bağlı tahakkuk edecek cezalarını ödemiş olması koşuluyla vize veya ikamet ihlali gerekçesiyle giriş yasağı kararı alınmayabilir.

Seyahat giderlerinin bir kısmı veya tamamı Genel Müdürlük tarafından karşılanarak sınır dışı edilen yabancıların seyahat masraflarının sonradan tahsil edilmesinin takibi amacıyla gerekli veri girişi yapılır. Genel Müdürlük tarafından karşılanan seyahat masraflarını ödemeyen yabancının ülkeye girişine izin verilmeyebilir.

Giriş yasağı en fazla beş yıl süreyle alınır. Beş yılın sonunda kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit söz konusu ise önceden alınmış beş yıl süreli giriş yasağı tek seferde veya ayrı ayrı olmak üzere on yıl daha uzatılabilir. Ancak, giriş yasağı süresi aynı gerekçeye dayalı olarak on beş yıldan fazla olamaz.

Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde sürenin dolmasını beklemeden giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağını saklı tutarak yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.

Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle, bazı yabancıların ülkeye kabulü ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ile veya doğrudan Genel Müdürlük tarafından ön izin şartına bağlanabilir. Sistemde ön izin şartına bağlı olduğu görülen yabancıların Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınmadan ülkeye girişlerine izin verilmez.

Onlarca tahdit kodu bulunmakta olup bir kısmını açıklayacak olursak;

Ç-103 Tahdit Kodu (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 1 yıl süreyle giriş yasağı Kodu)

6 Ay (dahil) ile 1 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan tahdit kodudur.

Ç-104 Tahdit Kodu (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 2 yıl süreyle giriş yasağı Kodu)

1 yıl(dahil) ile 2 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan tahdit kodudur.

Not: Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini 3 aya kadar aşanlardan haklarında sınırdışı kararı alınan ve ülkeyi terke davet edilenler kendilerine verilen sürede ülkeyi terkedip ilgili para cezasını öderse haklarında tahdit kodu uygulanmayacaktır.

Ç-115 Cezaevinden Tahliye olan Yabancı Tahdit Kodu

Cezaevinden tahliye olan yabancıların tahliyelerini müteakip haklarında sınır dışı kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancılara ülkemize girişlerini engellemek için 2 yıllık yasak konulmaktadır.

Ç-117  tahdit kodu ülkemizde çalışma izni olmadan çalışan yabancıların kayıtlarına konulan tahdit kodudur.  Yabancı tahdit kodu ile ilgili sorularınızı Eskişehir hukuk bürolarına sorabilirsiniz.

O-100 Tahdit Kodu (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar 1 Yıl)

Uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçen yabancılar hakkında 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla 0-100 tahdit kodu veri girişi yapılır

O-176 Tahdit Kodu (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar 3 Yıl)

Uluslararası koruma başvurusunu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru veya uluslararası korumaya muhtaç değil kararı verilen yabancılar ve uluslararası koruma  statüleri sona eren yabancılar hakkında 3 yıl süreyle ülkemize giriş yasağı alınır. Bu yabancı tahdit koduna O-176 tahdit kodu denir.

O-177 Tahdit Kodu (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar 5 Yıl)

Uluslararası koruma başvurusu hariçte bırakma kararı verilen, uluslararası koruma statüsü iptal edilen, uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar hakkında 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak için yapılan veri girişidir.

G-87 Tahdit Kodu ( Genel Güvenlik Açısından tehlike arz eden yabancılar hakkında tahdit kodu)

Göç idaresi başkanlığı tarafından ülkemizde genel güvenlik açısından tehlike arz eden yabancılar hakkında konulan tahdit kodudur.

G-67 tahdit kodu dolandırıcılık ile ilgili suç işleyen yada şüpheline yabancıların kayıtlarına konulan tahdit kodudur.

G-82 Tahdit kodu milli güvenliğimiz açısından tehlike arz edilen yabancıların kayıtlarına konulan tahdit kodudur.

G-64 Tehdit suçu bakımından yabancıların kayıtlarına konulan tahdit kodudur. Bu kodların dışında çok sayıda tahdit kodu bulunmaktadır.

V Tahdit kodları ile ilgili sorularınız için hukuk büroları ile iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Tahdit kodu olarak ayrıca N Kodlu  tahdit kodları da bulunmaktadır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.