Kira davaları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Kira davaları

Kira davaları Eskişehir Kira davaları Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Kira davaları

Taşınmaz sahibi ile kiracı arasında yazılı veya sözlü olarak bir kira sözleşmesi yapılmasını müteakip taraflar arasında bir takım hukuki ihtilaflar olabilmektedir. Kira sözleşmesi kiracı ve kiraya verene bir takım hak ve yükümlülükler yüklemektedir. Tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesi neticesinde kira hukukundan kaynaklanan davalar gündeme gelmektedir. Kiracının tahliye edilmesi için birden çok sebep ve hukuki yol bunlardan bazıları;

• Kira bedelinin ödenmemesi,
• Kiraya verenin bir kira döneminde iki kere haklı ihtarda bulunması,
• Tahliye taahhütnamesinin yazılmış olması,
• Kiraya verenin yada ailesinin kiraya verilen taşınmaza ihtiyacı bulunması,
• Kiraya verilen taşınmazın kentsel dönüşüme girmesi, imara açılması neticesinde yeniden inşası

olup hangi hukuki yolun kullanılacağı somut olaya göre değişmektedir. Eskişehir ve civar illerde avukat olarak ev sahibi ve kiracılara avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Kira borcunun ödenmemesi üzerine kiraya veren tarafından tahliye talepli icra takibi açılmasını müteakip kiracı 7 gün içerisinde borca itiraz etmez ve 30 gün içerisinde borcu ödemez ise kiraya veren tarafından İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabilmektedir. Yine borca itiraz halinde de itirazın kaldırılması ile birlikte tahliye davası açılabilmektedir.
Kiraya verenin bir kira dönemi içinde iki haklı ihtar çekmesi halinde ise Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılabilmektedir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilmesi için, ihtiyacın zorunlu samimi ve gerçek olması gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde ihtiyaçtan kaynaklı tahliyesi davası açılabilmekte ve kiracı tahliye edilmektedir.
Eskişehir ve civar illerde avukat olarak, kiracının kirayı ödememesi üzerine ev sahiplerinin talepleri doğrultusunda en ekonomik ve hızlı bir şekilde kiracının tahliye edilmesi amacıyla müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Kirayı ödemeyen kiracının tahliyesi ile ilgili birden seçenek olup somut olaya göre izlenecek yol değişmektedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Kira davaları kategorisinde yer alıp, Kira davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.