Tahliye davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Tahliye davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 6 Haziran 2022 tarihinde yazıldı.

Tahliye davası

Günümüzde kiracı ve kiraya veren arasında Tahliye davası sayısı gittikçe artmaktadır. Kiralanan taşınmazın, gereksinim, akde aykırılık ve temerrüt gibi sebeplerle tahliyesi istenebilmektedir.  Kiracının tahliye edilmesi ile ilgili birden fazla hukuki yol bulunmakta olup tahliye davası açmak isteyenlerin mutlaka bir avukattan hukuki yardım almasını tavsiye ederiz.

Türk borçlar kanununa göre kiracı kiralananı sözleşmeye uygun bir şekilde özenle kullanmak zorundadır. Kiracı kiralananı yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırsa kiralayan en az otuz gün süre vererek akde aykırılığın giderilmesini istemek zorundadır.

Nitekim Yargıtay 6. Hd. 2016/1580 E. / 5318 K. sayılı kararı

davacı tarafça rahatsızlığın giderilmesi amacıyla gönderilen ihtarname … tarihinde davalıya tebliğ edilmiş, yasal otuz gün içinde akde aykırılık giderilmemiştir. Davalı dava açıldıktan sonra akde aykırılığın giderildiğini beyan etmiş ise de ihtarnamede tanınan otuz günlük süreden sonra gerçekleşen vaki olan bu giderilme doğmuş olan hakkı ortadan kaldırmaz. Bu durumda mahkemece akde aykırılık olgusunun gerçekleştiğinin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken,

şeklindedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ilinde kira davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kanunlarımıza göre kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Kanunlarımıza göre gereksinim, ihtiyaç, yeniden inşa ve imar sebebiyle kiracının tahliye edilebileceği açıkça belirtilmiştir. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize tahliye davasında hizmet vermekteyiz.

Nitekim Yargıtay 3. HD 2018/1057 E.- 1859 K. sayılı kararı ;

Davacının halen oturduğu ve eşi adına kayıtlı olan taşınmaz hakkında 6306 sayılı yasa kapsamında yıkım kararı alınmış olduğu , davacı tanıkların anlatımından ise davacının eşylarının bir depoya bırakıldığı ve davacının 1+1 eve geçici olarak taşındıkları anlaşılmaktadır… Bu nedenle davanın kabulü gerekir şeklindedir.

Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle açacağı tahliye davası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Kiracıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı kiralayan tahliye davası açabilmektedir.  Kira parasının miktarının ispat külfeti kiralayana, kira parasının ödendiğinin ispat külfeti kiracıya, belirlenen kira parasının zamanında ve tam olarak ödendiğini ispat yükü de kiracıya aittir. Nitekim Yargıtay’ın kararları da bu yöndedir. Bkz: Yargıtay 6. Hd 2010/1262 E. – 2011/2773 K.)

Kiracının tahliyesi ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Kiracım kirayı ödemiyor nasıl tahliye edebilirim?

Kiracının en temel borcu olan kirayı ödememesi halinde kiralayan tahliye davası açabilecektir. Kiracının kirayı ödememesi üzerinde doğrudan icra takibi yapılabilmektedir. Türk Borçlar kanununda bu konu ile ilgili yasal düzenleme bulunmaktadır.

Borçlunun yani kiracının genel haciz yoluyla takipte olduğu gibi açılan takip türünde de kira borcuna veya kira ilişkisine 7gün içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Kiracı 7 günlük itiraz süresi içerisinde takibe itiraz etmez ve 30 günlük ödeme süresinde borcunu ödemez ise takip kesinleşir.Yasal mevzuatta tanınan 30 günlük sürenin dolmasıyla İcra Mahkemesine başvurarak kiracının tahliyesi istenir.

Kiracının kirayı ödememesi sebebiyle açılacak olan tahliye davası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Kira tespit davası nedir?

Ek olarak kiraya veren ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedeli belirlenmektedir. Kira tespit davası genellikle taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Örneğin Eskişehir ilinde bulunan taşınmaza ilişkin açılacak kira tespit davası Eskişehir Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Eskişehir kira avukatı olarak müvekkillerimize Kira tespit davasında hizmet vermekteyiz.

Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.