Kiracının tahliyesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kiracının tahliyesi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 10 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

Kiracının tahliyesi

Ev veya işyerinizde kiracı var ve kiracının tahliyesini istiyorsanız bunun birden fazla yolu bulunmaktadır. Kiracının tahliyesi için birden fazla usulun, dava sürelerinin olması gibi teknik hukuki işlemler için mutlaka bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Türk hukukunda kiracının tahliyesi için belirli şartlar aranmakta olup bu şartların varlığı yok ise kiracınızı tahliye edemeyebilirsiniz.

Kiracımı Nasıl Tahliye Edebilirim

  • Elinizde yazılı bir tahliye taahhüdünün olması gerekir.
  • Ev sahibi veya işyeri sahibinin kiralanan taşınmaza ihtiyacının olması
  • Taşınmazın tekrar inşasının gerekiyor olması
  • Kiranın ödenmemesi üzerine yapılan icra takibi ve açılan davanın karara çıkmış olması
  • Bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtar ile kiracının tahliyesi
  • Kira sözleşmesine aykırılık nedeni ile kiracının tahliyesi
  • On yıllık kiracının tahliyesi

Kiracıyı çıkarmak ne kadar sürer

Bu soruya tam olarak doğru bir cevap verilemez. Kiracının tahliye edilmesi için kullanılacak usul ve yönteme göre cevap değişmektedir. Örneğin iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davası ile kiranın ödenmemesinden dolayı açılan tahliye davası aynı sürede bitmemektedir. Eskişehir kira avukatı olarak süreler hakkında bilgi verip müvekkillerimizi yanıltmak istemiyoruz ancak  davalar ortalama 6 ay ile 1 yıl arası sürmektedir.

Tahliye davasını ne zaman açmalıyım

Bu sorunun cevabı da kullanılacak yönteme göre değişmektedir. Örneğin iki haklı ihtar sebebiyle tahliye davası için kanunumuz,  ….. kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir şeklinde düzenlenmiştir. Bu sebeple Eskişehir ilinde tahliye davası açmak isteyenler önce hangi sebeple tahliye davası açması gerektiğine karar vermelidir.

Kiracım kirayı ödemiyor ne yapmalıyım

Kiracının kirayı ödememesi en önemli tahliye sebeplerinden biridir. Kiracının kirayı ödememesi üzerine icra takibi başlatabilir ve kiracıya ödeme emri gönderebilirsiniz. Kiracının ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmez ve 30 gün içinde borcunu ödemez ise tahliye davası açabilirsiniz. Bu tarz durumlarda mahkemeler tahliye kararı vermektedir.

Türk borçlar kanunu 352/3 uyarınca tahliye davası nasıl açılır

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

İhtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi

Türk borçlar kanununa göre; Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Yeni malikin gereksinimi sebebiyle tahliye davası

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere belirli süreler olup bu sürelerin kaçırılmaması gerekmektedir. Yeni ev alanlar kiracıyı tahliye etmek için Eskişehir kira avukatı Oğuz Özdemir olarak bizlerden hukuki yardım alabilirler.

Sonuç olarak kiracının tahliyesi için bir çok usul bulunmakta olup bu usullerden birinin seçilmesi ve o doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kiracıyı tahliye etmek isteyen mülk sahiplerinin öncelikle neden kiracıyı tahliye etmek istediğini belirlemesi ve en uygun hukuki yolu seçmesi gerekmektedir. Kiracının tahliyesi ile ilgili Eskişehir kira avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Kiracının tahliyesi ile ilgili yargı kararı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5314 E. 2015/7163 K.

Davacı alacaklı 01/05/2011 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesine dayanarak 01/07/2014 tarihinde tahliye istekli olarak başlattığı icra takibi ile 2014 yılı Şubat ayı ile Temmuz ayları arası kira parasının tahsilini istemiştir. Ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62.madde hükümleri dahilinde icra müdürlüğüne bildirmediğinden takip, diğer bir ifade ile kira ilişkisi ve icra takibine konu edilen alacak miktarı kesinleşmiştir. Bu durumda kesinleşen takip üzerine yasal süre de İ.İ.K.nın 269/c maddesinde sayılan belgelerden biri ile borcun ödendiği kanıtlanamadığından borçlunun temerrüdü gerçekleşmiştir. Mahkemece tahliyeye karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.