Tahliye Taahhütnamesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Tahliye Taahhütnamesi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 27 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Tahliye Taahhütnamesi

Kiralanan taşınmazdan kiracının tahliye edilebilmesi için birçok yol vardır. Tahliye taahhütnamesi de bu yollardan biri olup Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde düzenlenmiştir.

Kiracı, kiralayana karşı tahliye taahhütnamesi ile kiralananın belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmektedir. Kiracının taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmaması halinde kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir (TBK m.352/1)

Ancak kiraya verenin tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesini isteyebilmesi için gerekli belirli şartlar vardır. Bunlar; tahliye taahhütnamesinin geçerli olması ve tahliye davası veya icra takibi yollarına başvurunun taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 30 gün içine olmasıdır. Kiralayan bu hakkında taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmamış olursa kira sözleşmesi 1 yıl süre ile uzatılmış kabul edilecektir.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi şu şartları taşıyor olması gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesi;

  • Tarafların ad, soyad, TC kimlik numarası ve adres bilgileri eksiksiz yer almalı,
  • Yazılı olmalı,
  • Kiralananın tahliye edileceği tarih açıkça yazmalı,
  • Kiracının serbest iradesine dayanmalı,
  • Kira sözleşmesinden sonra, kiralananın kiracıya tesliminden sonra imzalanmış olmalıdır.

Yargıtay, kira sözleşmesi ile tarihte imzalanmış tahliye taahhütnamesini geçersiz kabul etmektedir. Buna göre tahliye taahhütnamesi en erken kira sözleşmesinin imzalanmasından bir gün sonra imzalanmış olmalıdır. Aksi takdirde kiralayan tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası ve tahliye yoluyla icra takibi başlatarak kiracıyı kiralanandan tahliye edemeyecektir.

Kiracı kanuna uygun şartlarda bir tahliye taahhüdünde bulunmuş ise taahhütte bulunduğu tarihte mecuru tamamen boş olarak kiraya verene teslim etmekle yükümlüdür. Bu taahhüdü yerine getirmeyerek mecuru boşaltmayan kiracılara karşı taahhüt tarihinden itibaren 30 gün içinde istenirse önce icra takibi yapılarak tahliye emri gönderilir. Yasal süre içerisinde mecur tahliye edilmez ise icra hukuk mahkemesine tahliye talepli dava açılabileceği gibi Taahhüt tarihinden itibaren 30 gün içinde doğrudan Sulh Hukuk mahkemesinde tahliye davası da açılabilecektir. Eskişehir kira avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize tahliye konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tahliye taahhüdü yalnızca konut ve çatılı işyerleri kira sözleşmesine konu yerler için verilir. Konut ve çatılı işyerleri kira sözleşmesine konu yerler dışındaki taşınmazlar hakkında tahliye taahhüdünde bulunulamaz (Yargıtay HGK’nın 28.09.2021 Tarih ve 2017/975 Esas – 2021/1108 Karar sayılı kararı)

Tahliye davası ile ilgili diğer makalemize ulaşabilirsiniz.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 30.01.2017 Tarih ve 2017/392 Esas – 2017/818 Karar sayılı kararında “İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü, noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İİK.nun 275.maddesi ve 04.12.1957 tarih, 11/26 sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Somut olayda, davalı kiracı tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla, uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği gözetilerek itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir. Bu nedenle kararın BOZULMASINA” karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Eskişehir Kira Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.