Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Kira davaları

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk Eskişehir Kira davaları Avukatı tarafından | 6 Eylül 2023 tarihinde yazıldı.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk

Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira sorunlarının son zamanlarda bir hayli artmış olması dolayısıyla Adalet Bakanlığı tarafından kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül tarihi itibariyle zorunlu olmuştur. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 eylül 2023 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiştir.

Arabuluculuk Nedir?

Bir uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin, dava yoluna gitmeden önce tarafsız ve uzman bir kişi konumunda olan arabulucuya başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk müessesesi, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın mahkeme yoluna gitmeden daha hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlamaktadır. Zorunlu arabuluculuk dava şartı olmakla birlikte arabuluculuk şartı bulunan davalarda arabuluculuğa başvuru yapmamak davanın usulden reddine neden olacaktır.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk

01.09.2023 tarihinden itibaren dava şartı olan zorunlu arabulucuğun kapsamı genişletilmiştir. Bu doğrultuda;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında arabuluculuk Kanunu’nun 17/B maddesi ile taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar,

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkında birinci cümle hükmü uygulanır.” cümlesi ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatıyla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları,

● Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
● Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile,
● Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda 01.09.2023 tarihi itibariyle dava şartı olan zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.
5488 sayılı Tarım Kanunu’na göre tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuki uyuşmazlıklar da 01.09.2023 tarihi itibariyle dava şartı olan zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Önemle belirtmek gerekirse ev sahibi, kiracıyı aşağıda yazılı sebeplerden herhangi biri nedeni ile tahliye etmek isterse 01.09.2023 tarihi itibariyle öncelikle dava şartı olan zorunlu arabulucuya başvurması gerekmektedir. Söz konusu nedenlere örnek vermek gerekirse; kira bedelinin ödenmemesi, ev sahibinin veya taşınmazı satın alan yeni malikin kendi ihtiyacının olması, tahliye taahhütnamesinin mevcut olması şeklinde örnek verilebilir.

Ayrıca yalnızca ev sahibi tarafından açılmayıp kiracı tarafından da açılabilecek bir dava türü olan kira bedeli tespit davası da 01/09/2023 tarihi itibariyle dava şartı olan zorunlu arabuluculuğa tabi olacaktır. Kira sözleşmesinin tahliyesi ile ilgili olarak Eskişehir kira avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Dava şartı olan zorunlu olan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk  ile ilgili dava türü her ne kadar çok çeşitli olsa da birkaç örnek vermek gerekirse bunlar;

  • Anahtar teslimine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Kira sözleşmesinin tespitine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Kira sözleşmesinin değişen koşullara uyarlanmasına ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Kiralanan mülke kiracı tarafından verilen zararların giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Depozitodan kaynaklanan uyuşmazlıklardır.

Tüm bu davalar 7. Yargı paketinde yer alan düzenlemeye göre dava konusu ayrımı yapılmaksızın zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Burada sayılanlara ek kiralananın taşınmaz olduğu durumlarda kira hukukundan kaynaklı çıkabilecek diğer tüm uyuşmazlıklarda da dava yoluna gidilmeden önce arabuluculuk yoluna başvuru 01/09/2023 itibariyle zorunludur.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracımı çıkartabilir miyim?

Tahliye taahhütnamesi olan ev sahibi kiracının tahliye işlemleri için ilgili İcra Müdürlüğü’ne başvurabilir. İcra müdürlüğü tahliye taahhütnamesine istinaden kiracıya tahliye emri göndermektedir. Kiracı tahliye taahhütnamesinde bulunan imzaya itiraz etmez ise yaklaşık 2 ay süre içerisinde kiraya veren kiracıyı tahliye edebilmektedir. Detaylar için Eskişehir kira avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile ilgili sorularınız için Eskişehir avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Kira tespit davası

Kira tespit davası kiracı ile kiralayanın kira artışı konusunda anlaşamadığı durumlarda açılan dava türüdür. Kira tespit davasının belirli şartları bulunmakta olup kira tespit davası ile ilgili Eskişehir kira davası avukatlarından bilgi alabilirsiniz. Kira tespit davası taşınmazın bulunduğu ilde açılmalıdır. Örneğin Eskişehir ilinde bulunan taşınmaz ile ilgili Eskişehir mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Kiracın tahliyesi

Kiracının tahliyesi ile ilgili izlenecek birden fazla hukuki yol bulunmaktadır. Bunlar tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi, kiracının kirasını ödememesi sebebiyle tahliye edilmesi, iki haklı ihtar sebebiyle tahliye, ihtiyaç sebebiyle tahliyedir.  Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2016/426 E. 2016/1202 K. sayılı kararı;

Davacı, dava dilekçesinde, taraflar arasında 1.3.2008 tarihli ve bir yıl müddetli kira sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmede ödemelerin her ayın 5. günü yapılmasının kararlaştırıldığını, davalıya karşı 1.3.2012 – 1.3.2013 ihtar yılında iki adet takip yaptığını, davalının tebliğlerden sonra ödeme yaptığını belirterek kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Davalı ödemelerin her ayın 15’i ile 18’i arasında yapılması konusunda taraflar arasında mutabakat sağlandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece geçmiş yıllarda davalı tarafından yapılan ödemelerin her ayın 14’ü ile 24’ü arasında yapıldığı, taraflar arasında böyle bir teamül oluştuğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; Taraflar arasında imzası inkar edilmeyen yazılı sözleşmede ödemenin her ayın 5. günü yapılacağı kararlaştırılmış, aksi durumu gösterir yazılı belge ya da mahkeme kararı sunulmamıştır.

Ödeme gününün değiştiğine dair teamülün oluştuğundan söz edilebilmesi için kiranın uzun süre muntazaman ve istikrarlı bir şekilde her ayın aynı gününde ödenmesi gerekir. Davalı tarafından yapılan geçmiş ödemeler her ayın 7’si ile 24’ü arasında değişik günlerde yapılmış olup bu durum ödeme gününün değiştirildiğine dair teamül oluşturmaz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Kira davaları kategorisinde yer alıp, Kira davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.