Kiracım Kirayı Ödemiyor Ne Yapmalıyım?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Kira davaları

Kiracım Kirayı Ödemiyor Ne Yapmalıyım? Eskişehir Kira davaları Avukatı tarafından | 29 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Kiracım Kirayı Ödemiyor Ne Yapmalıyım?

Bugünkü hukuk bültenimizde Eskişehir ilinde  İcra Avukatı  olarak  müvekkillerine hizmet  veren Avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak kiralanan taşınmazın tahliyesi konusunu mevzuatımız ışığında ele alacağız. Tahliye davası Borçlar Kanunu Özel Hükümlerine dayanarak açılabileceği gibi İcra İflas Kanunu gereğince de açılabilir. Kiracıya karşı ihtiyaç yahut akde aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açabilir. Dava sonunda ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesi istenebilir.Ancak sulh hukuk mahkemesinde izlenecek yolun daha uzun ve meşakkatli olduğu kanaatindeyiz. Zira uygulamada çoğunlukla icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılmaktadır.

Kiracı tarafından kiranın süresinde ödenmemesi durumunda doğrudan icra takibi yapılarak ihtaratlı ödeme emri gönderilir. Bu husus Borçlar Kanunu (BK) m. 260 ve 288’de, Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 315 ve 362’de düzenlenmiştir. Adi kiralara ilişkin TBK m. 315’de; “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Hâsılat kiralarında (m. 362) bu süre en az 60 gündür.Borçlunun yani kiracının genel haciz yoluyla takipte olduğu gibi açılan takip türünde de kira borcuna veya kira ilişkisine 7gün içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Kiracı 7 günlük itiraz süresi içerisinde takibe itiraz etmez ve 30 günlük ödeme süresinde borcunu ödemez ise takip kesinleşir.Yasal mevzuatta tanınan 30 günlük sürenin dolmasıyla İcra Mahkemesine başvurarak kiracının tahliyesi istenir. Kiraya veren alacaklı ,ödeme emrine yasal süresi içerisinde itiraz edilmemesi ve yine süresinde ödeme yapılmaması durumunda 6 ay içerisinde icra mahkemesinden kiralanan taşınmazın tahliyesini talep etmesi gerekmektedir..Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle açılan tahliye davasında kira akdinin yazılı olması gerekmemektedir. Kira ilişkisinde yazılı bir kira sözleşmesi olmasa dahi tahliye davası açabilecek ve icra işlemlerine devam edebilecektir. Yazılı kira sözleşmesi ispat değeri bakımından önemli olup ,takibe itiraz edildiği takdirde bundan sonraki süreçteki işlemler için önem arz etmektedir. Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle Eskişehir  icra avukatı Oğuz Özdemir hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza da başvurabilirsiniz.

Kiracı Açılan Takibe İtiraz Ederse Süreç Nasıl İşler?

Kiracı icra dairesinde açılan takibe itiraz etmesi halinde takibin devamı için kiraya verenin kira sözleşmesini ispat yükümlülüğü doğar. Takibe itiraz edilmesi durumunda dava açılması gerekmektedir. Açılacak olan davada kira sözleşmesinin varlığı ve kiranın ödenmediğinin ispatı gerekmektedir.

Mahkeme tarafından verilen tahliye  kararının kiracı tarafından temyiz edilmesi yani kararın kesinleşmemesi taşınmazın tahliye edilmesine engel değildir.Ancak kiracı 3 aylık kira bedelini teminat olarak yatırarak icranın geri bırakılmasını talep edebilir. Her ne kadar kiralanan taşınmazın tahliyesi için kararın kesinleşmesine gerek yok ise de İcra mahkemesi kararının kiracıya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda kiraya veren icra mahkemesince verilen  kararı icra dairesine sunar, tahliye harcını ve haciz yolluğunu yatırır ve kiracının taşınmazdan zorla çıkarılmasını isteyebilir. Sonuç olarak; kiracının kirasını ödememesi veya zamanında ödememesi halinde kiracısını tahliye etmek isteyen mülk sahibinin izleyeceği birden fazla hukuki yol bulunmaktadır. İki haklı ihtara dayanarak tahliye davası açılması, tahliye talepli icra takibi akabinde tahliye davası açılması en çok kullanılan yöntemdir. Hangi yöntemin kullanılacağına avukat eşliğinde karar vermenizi tavsiye ederiz. Eskişehir tahliye avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişime geçmek için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Kira davaları kategorisinde yer alıp, Kira davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.