Kiralananın El Değiştirmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kiralananın El Değiştirmesi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 7 Şubat 2022 tarihinde yazıldı.

Kiralananın El Değiştirmesi

Kiralanın el değiştirmesi, kira akdi kurulduktan sonra tapudan satın alınmak suretiyle gerçekleşebileceği gibi başka yollardan da gerçekleşebilir. Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kiralanan el değiştirirse yine malik kira sözleşmesinin tarafı olur.  Türk borçlar kanunu madde 310: Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el
değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır. Yine borçlar kanunu 311 Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

Kiralananın El Değiştirmesi ile ilgili Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/1586 E. 2014/1341K. sayılı kararı dava kira alacağı istemine ilişkindir. Davacı alacaklı yeni malik olup, davalıyla eski malik arasındaki düzenlenen 24.04.2006 başlangıç tarihli, beş yıl süreli kira sözleşmesinde kira parasının aylık …. TL olduğu ve yıllık %20 oranında kira artırımı kararlaştırıldığı görülmüştür. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin dosyaya ibraz edilmediği belirtilerek, kira sözleşmesinin 24.04.2007 başlangıç tarihli, aylık kira bedelinin …. tl olduğunun kabulüyle buna göre hesaplama yapılması hatalıdır. Kira sözleşmesi hükümleri halefiyet yoluyla yeni maliki bağlayacağından 24.04.2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki artış oranı değerlendirilerek alacak miktarı tespiti gerekir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/2630 E. 2017/6408 K. sayılı kararında ” davacının taşınmazı iktisap ettiği tarihten sonraki aylara ilişkin kira bedelini talep edebileceği gözetilerek davacının alacak istemi ile ilgili bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece alacak talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasalara aykırıdır…”

Kiracı olduğumuz daire satıldı kira sözleşmem ne olur?

Yeni malik eski kira sözleşmesinin tarafı haline gelir ve kiraların yeni malike ödenmesi gerekir. Yeni malikin tahliye davası açabileceği birden fazla konu bulunmakta olup detaylı bilgi için büromuzdan veya bir avukattan hukuki yardım almanız gerekmektedir.

Eskişehir kira avukatı Oğuz Özdemir olarak yeni ev alan ev sahibinin ihtiyacı sebebiyle kiracıyı nasıl tahliye edeceğini anlattığımız makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Kiracının tahliyesi ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.