Ortaklığın giderilmesi davaları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ortaklığın giderilmesi davaları Eskişehir Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Ortaklığın giderilmesi davaları

İzaley-i Şuyu davaları, taşınır veya taşınmaz üzerinde birden çok hissedarın (ortak) bulunması ve hissedarlardan bir veya birkaçının ortaklığın bitirilmesini istemesi durumunda açılan davadır.
Ortaklığın giderilmesi Sulh Hukuk Mahkemesinde tüm ortaklara karşı açılmakta olup; satış sureti ile ortaklığın giderilmesi veya aynen taksim sureti ile ortaklığın giderilmesi gibi sonuçlar ile neticelenir. Ortaklığın giderilmesi davalarında yetkili mahkeme ise açılacak davanın sebebine göre değişmekte olup yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre belirlenmektedir. Yine Ortaklığın Giderilmesi davaları basit yargılama usulüne tabidir. Bu bağlamda davacının dava dilekçesi, davalıların ise cevap dilekçesi vermesi yeterlidir. Yargılama esnasında hüküm verilmeden önce bekletici mesele var ise ortaklığın giderilmesine bakan mahkeme karar vermek için bekletici meselenin çözülmesini beklemek zorundadır.
Türk Medeni Kanunu m 699’ “Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.
Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.” şeklindedir.
Taşınmazın açık arttırma ile satılmasına karar verilmesi halinde taşınmazların değeri bilirkişi marifetiyle hesaplanmaktadır. Ortaklığın giderilmesinde taşınmazların satılması için yapılan açık arttırma ise kesinleşen bilirkişi raporunda taşınmaza biçilen değerin %50’sine ilgili giderlerin eklenmesi ile ortaya çıkacak rakamdan başlamaktadır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ortaklığın Giderilmesi Davaları kategorisinde yer alıp, Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.