Anlaşmalı boşanma davaları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 29 Kasım 2023 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı boşanma davaları

Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu Madde 166/4’de düzenlenmiştir.  Türk Medeni Kanunu 166/4’e göre;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz

Anlaşmalı boşanma davaları ile ilgili olarak şartlar nelerdir?

  • Tarafların en az bir yıldır evli olmaları anlaşmalı boşanma davaları için şarttır.
  • Anlaşmalı boşanma davası için eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin başvurusunu diğer eşin kabul etmesi gerekmektedir.
  • Tarafların mahkeme huzurunda anlaşmalı boşanma protokolünü kabul etmeleri gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davası protokolü için Eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davaları ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğuna göre 1 hafta ile 2 ay arasında sürmektedir. Davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğuna göre anlaşmalı boşanma davası hızla görülebilmekte ve kesinleşebilir.

Anlaşmalı boşanmada müşterek çocuk kimde kalır?

Anlaşmalı boşanma davalarında müşterek çocuğun velayeti ve nafaka konusu tarafların özgür iradesine bırakılmıştır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde müşterek çocukların kimde kalacağı, müşterek çocuklara nafaka ödeyip ödenmeyeceği ve kişisel ilişkinin nasıl ve hangi günlerde kurulacağı hususu belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası protokol örneği

VELAYET VE KİŞİSEL MÜNASEBET

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları …/../….. doğumlu …………..’ın velayetinin anne…………..’da kalmasını taraflar kabul ve beyan etmektedir.

Müşterek çocuk ile davalı baba arasında;

Tarafların müşterek çocuk ile davalı baba arasında her ayın 1. Ve 3. Cumartesi günleri saat 10:00’dan Pazar günleri saat 17:00’ye kadar,

Dini bayramların 2. günü saat 10:00’dan 3. günü saat 17:00’ye kadar,

Okul döneminde güz ara tatilinin ilk cumartesi günü saat 10:00’dan izleyen Cumartesi saat 12:00’ye kadar,

Sömestr ilk pazartesi günü saat 09:00’dan izleyen Pazar günü saat 17:00’ye kadar,

Temmuz ayının 1. günü saat 10:00’dan 31. günü saat 17:00’ye kadar,

Babalar günü saat 09:00’dan aynı gün saat 20:00’e kadar görüşmeleri yoluyla 4721 s. TMK’nun 182/1. Maddesi gereğince kişisel ilişki kurulması yönünde davalı baba ile müşterek çocuk arasında görüşme takvimi belirlenmiştir. Ancak kişisel ilişki konusunda sayın mahkemenin resen uygun göreceği görüşme tarihleri olur ise taraflar bu görüşme tarihlerini de kabul edeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedirler.

İŞTİRAK NAFAKASI

Davacı karşı davalı …………… müşterek çocukları …… doğumlu ………’ın için aylık 1.250,00,- (binikiyüzelli) TL iştirak nafakasını karar kesinleşinceye kadar tedbir; kesinleştikten sonra iştirak nafakası şeklinde ödeyecek olup bu durumu taraflar karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. İştirak nafakasındaki yıllık artış ise yine 2024 yılı ve devam eden yıllarda temmuz ayı TÜİK’in yayınladığı yıllık TÜFE oranında artış uygulanmasını taraflar kabul ve beyan ederler.

ÇEYİZ VE ZİYNET ALACAĞI

Tarafların birbirinden çeyiz alacağı yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

Ziynet alacağı yönünden Davacı karşı davalı ……………. 10 adet çeyrek altın, 3 adet 60 lık 1 adet yarım altın, 1 adet Cumhuriyet altını, 3 adet 22 gram bilezik, 2 adet 26 gram kalın bilezik, 6 adet 24 gram bilezik, 1 adet altın set (14 ayar olup Evlilik öncesi davacı tarafça takılan takı) olmak üzere tüm ziynet eşyalarını davalı karşı …………’a vereceğini kabul ve beyan eder.

MAL PAYLAŞIMI

Taraflar ev eşyalarını ve şahsi eşyalarını boşanma sürecinde paylaşmış olup ev eşyaları, şahsi eşyalar vb menkul ve gayrimenkul yönünden karşılıklı olarak başkaca taleplerinin olmadığını gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT

Tarafların birbirlerinden yoksulluk nafakası ve maddi tazminat talebi bulunmamaktadır. Davacı karşı davalı taraf manevi tazminata esas olmak üzere en geç analaşmalı boşanma tarihinden evvel 4 adet cumhuriyet altını vereceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

YARGILAMA GİDERİ ve VEKALET ÜCRETİ

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası protokolü ile ilgili olarak Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Boşanma kararı E-devlette ne zaman görülür?

Anlaşmalı boşanma davaları kesinleştikten sonra mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne boşanma kararı gönderilir ve taraflar resmen boşanmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Yargı Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/19968 E. 2015/21895 K. sayılı kararı;

Davacı-karşı davalı N.. Y.. tarafından davalı-karşı davacı M.. Y.. aleyhine açılan boşanma davasının yargılaması sonucunda tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3.maddesine
göre boşanmasına karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile ;Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği
temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 12.08.2014 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2 maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Eskişehir en iyi boşanma avukatı tabiri yanlış bir cümle olup boşanma davası ile ilgili sorularınızı Eskişehir avukatlarına sorabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.