Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 9 Temmuz 2020 tarihinde yazıldı.

Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler

Bugünkü hukuk bültenimizde tarafımıza Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler ışığında, boşanma konusunu ele alacağız. Boşanma davası sürecinde mutlaka uzman desteği almanızı tavsiye ederiz. Bu konuda Eskişehir boşanma avukatı avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bize ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler

Eşler boşanma davasında en çok boşanma davası ne kadar sürer, boşanma davası hangi mahkemede açılır, boşanma davasını kim açmalıdır, boşanma davası nasıl açılır gibi sorulardır. Boşanma davası ile ilgili sorularınızı Eskişehir boşanma avukatlarına sorabilirsiniz.

Hangi Sebeplerle Boşanma Davası Açılabilir?

Medeni kanunumuz boşanma sebeplerini genel ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayırmıştır. Özel boşanma sebepleri aldatma(zina),hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sebebiyle boşanmadır. Genel boşanma sebebi ise evlilik birliğinin temelden sarsılması daha çok bilinen adıyla şiddetli geçimsizliktir. Boşanma davası bu sebeplerden biri ya da birkaçına dayanılarak açılabilir

Kaç Çeşit Boşanma Vardır?

Boşanma davası çekişmeli yada anlaşmalı boşanma davası olarak açılabilir. Taraflar her konuda uzlaşıp evlilik birliğini sonlandırmak istiyorlarsa anlaşmalı olarak boşanabilirler.Anlaşmalı boşanma daha kısa ve zahmetsizdir. Ancak taraflar arasında tazminat, nafaka, velayet vb. konularda uzlaşmaya varılamaması halinde çekişmeli boşanma davası açma zorunluluğu hasıl olur.

Boşanma Davası Nerede Hangi Mahkeme de Açılır?

Boşanma davasında aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla görevli olur. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce tarafların son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma dava dilekçesi ve ekleri hazırlanarak, adliyelerdeki tevzi bürolarından boşanma davası açılır. Boşanma davası açılırken davacının bir miktar yargılama masrafı ödemesi gereklidir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası mahkemenin iş yüküne göre değişmekle birlikte 1 hafta ve 1 ay arasında değişmektedir. Çekişmeli boşanma davası ise yine tahkikat aşamasındaki durumlara, mahkemenin iş yüküne göre değişmekle birlikte 1,5-2 yılı bulmaktadır.

Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha mı Avantajlı Olur?

Boşanma davasında davayı ilk açmanın herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Davalı taraf açılmış boşanma davasına karşı dava açabilir. Önemli olan yargılama aşamasında ile kusurun hangi tarafta olduğunun ispatıdır. Bunun içinde özellikle delillerin eksiksiz sunulması ,dilekçe teati aşamasına dikkat edilmesi gerekir.

Boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur?

Taraflar kendilerini temsil için avukat görevlendirmiş iseler duruşmaya katılmaları zorunlu değildir. Aksi halde avukatı olmayan tarafın duruşmaları bizzat takip etmesi ve ara kararları yerine getirmesi gerekmektedir.

Boşanma davası devam ederken taraflar anlaşırsa ne olur?

Taraflar boşanmaktan vazgeçerse davadan feragat edebilecekleri gibi dosyaya takip etmeyip işlemden kaldırılmasını da sağlayabilirler. Feragat eden taraf aynı sebeplere dayanarak tekrardan boşanma davası açamaz.

Boşanma davasında çocukların velayeti kime verilir

Müşterek çocukların velayeti hususu teknik bir konu olup çocukların durumu, eşlerin durumu ve taleplerine göre bu soruya cevap verilebilir. Küçük çocukların velayetinin anneye verilmesi kuvvetle muhtemel olup kesin değildir. Boşanma davasında müşterek çocukların velayeti ile ilgili olarak Eskişehir boşanma avukatından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/10146 E. 2016/10935 K. Velayet kendisine bırakılmayan ebeveynle çocuk arasındaki kişisel ilişki düzenlemesinde asıl olan çocuğun fikri, ahlaki, bedeni, sağlık ve eğitsel yönden kişisel gelişiminin sağlanmasındaki üstün yararı olmakla birlikte analık ve babalık duygularının tatmininin de göz önüne alınması gerekir.
Velayeti davacı anneye bırakılan tarafların müşterek çocuğu 08.02.2012 doğumlu ……ile davalı baba arasında mahkemece kurulan kişisel ilişki babalık duygularını tatmine elverişli olmadığı gibi, çocuğun da baba sevgi ve şefkatini yaşayacağı yeterlilikten uzaktır. Açıklanan sebeplerle müşterek çocuk ile davalı baba arasında, çocuk okula başlayıncaya kadar üç haftada bir kişisel ilişki kurulması, okula başlayıncaya kadar yaz tatillerinde kişisel ilişki kurulmaması doğru olmamıştır. Ancak bu yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler

Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler  Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler  Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler Boşanma Davasında En Çok Merak Edilenler 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.