Anlaşmalı Boşanma Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davası Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 23 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Eskişehir Boşanma Avukatı ekibimiz anlaşmalı boşanma davasında müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu makalemizde Eşlerin boşanmanın tüm detaylarında anlaşması, her detayda mutabık kalması halinde açılan anlaşmalı boşanma konusunu mevzuatımız ve Yargıtay kararları ışığında ele alacağız. Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin seçebileceği yollardan biriside anlaşmalı boşanmadır. Tabi bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanmadan şu şekilde bahseder. TMK M.163/3‘’ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz ‘’ şeklindedir. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

Yani Anlaşmalı Boşanmanın Koşullarını Şu Şekilde Sıralayabiliriz

 • Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır
 • Hakimin tarafları dinlemesi (Beyanlarının özgür iradelerini yansıtıp yansıtmadığı noktasında gerekli her türlü incelemeyi yapıp takdir yetkisini kullanması )
 • Bir eşin açtığı boşanma davasını karşı tarafın kabul etmesi veya eşlerin birlikte mahkemeye başvurması (Çekişmeli başlayan davaya yargılamanın her safhasında kabul beyanı ileri sürülerek anlaşmalı boşanmaya dönüşebilir)
 • Boşanmanın mali sonuçları ve diğer şartlar,
 • Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin boşanabilmeleri için, boşanmanın yan sonuçlarına, bu bağlamda mali konulara ve çocukların durumuna ilişkin bir düzenlemeyi de hâkimin onayına sunmak zorundadırlar. Mali sonuçlar bakımından, eşler maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka hususunda anlaşmalıdırlar. Çocuklar bakımından ise, eşlerin, velayet, iştirak nafakası ve kişisel ilişki kurulması konusunda anlaşmaları gerekmektedir.
 • Hakim gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak hakimin yapmış olduğu bu değişiklikler taraflarca kabul edilmesi durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Bu konuda tarafların boşanma protokolünü mutlaka avukatlar huzurunda imzalamalarını tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı boşanma davası süreci her ne kadar anlaşmaya dayalı olsa ve taraflar uzlaşmış olsalar bile sürecin avukat eşliğinde yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. İleride doğabilecek hak kayıplarının ve telafisi imkansız zararların önlenmesi için Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir olarak bize anlaşmalı boşanma davası süreci ile ilgili başvurabileceğiniz gibi bu alanda çalışan diğer meslektaşlarımıza da başvurabilirsiniz. Zira hazırlanan protokolün çok dikkatli hazırlanması, boşanmadan sonraki süreçte  tarafların hayatlarını etkileyecek tüm hususların ele alınarak uzlaşma sağlanması  ve bunların protokole doğru işlenmesi gerekmektedir. Hak kaybı yaşamamanız ve ileride doğabilecek sıkıntılardan korunmanız için mutlaka uzman yardımı almanızı tavsiye ederiz. Bu genel şartlardan sonra pratikte süreci özetleyecek olursak;

 • Öncelikle eşler kendi özgür iradeleriyle anlaşmalı boşanma konusunda karar verirler
 • Eşler maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka hususunda anlaşmalıdırlar. Çocuklar bakımından ise, eşlerin, velayet, iştirak nafakası ve kişisel ilişki kurulması konusunda anlaşmaları gerekmektedir. Bu hususlar gözetilerek protokol hazırlanır
 • Protokol taraflarca onaylanıp imzalandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanarak dava açılır. Eskişehir ilinde ikamet eden çiftlerin boşanmaya karar vermesi halinde Eskişehir Aile Mahkemelerinde dava açmalarını öneriyoruz.
 • Duruşma günü alınır, genelde ivedi olduğu belirtilen durumlarda mahkemenin yoğunluğuna göre bir iki hafta içinde duruşma günü alınabilir.
 • Duruşma günü taraflar boşanma iradelerini ve protokoldeki hususları onayladıklarına kanaat getirir ve taraflar imzalarını da ikrar ederlerse tek celse de boşanmaya karar verilir.
 • Gerekçeli karar yazılır, taraflara tebliğ edilir, taraflar söz konusu kararı temyiz etmez veya sürelerden feragat ederek kararın kesinleşmesi talep ederse kesinleştirme şerhi verilir.
 • İlgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne kesinleşen karar gönderilir ve taraflar kimliklerini değiştirebilirler. Süreç bu şekilde sonlanır.

Yerel mahkemenin anlaşmalı boşanma kararından sonra taraflardan biri anlaşmalı boşanma davasından vazgeçebilir mi?

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki iradelerinden dönebilirler. Diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönebileceklerdir. Boşanmalarına karar verilse dahi tarafların anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradelerinden döndükleri anlamına gelir ve dava çekişmeli olarak devam eder. Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin Yargıtay kararı ;

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2017/2269  K:2017/2269 2.05.2017 tarihli kararında;

“Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir SONUÇ :  Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, …

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.