Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 30 Haziran 2021 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Anlaşmalı boşanma Davası Nedir,  Türk Medeni Kanunu’nun 116/3 maddesinde düzenlenmiştir.  Anlaşmalı boşanma davası açabilmenin en önemli koşulu evlilik birliğinin en az bir yıldan fazla devam etmiş olmasıdır. Evlenme tarihinden itibaren bir yıldan az süre geçmiş ise taraflar anlaşmalı boşanma yoluna gidemeyecektir. Evlenme tarihinden itibaren bir yıl ve daha fazla süre geçmesi ve evli olan çiftlerin evlilik birliğini devam ettiremeyecekleri konusunda hemfikir olmaları halinde ve yine bu kararın yanında boşanmanın sonuçlarına ilişkin de anlaşma sağlamaları halinde anlaşmalı boşanma yoluna gidebileceklerdir.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kısa sürmesi nedeniyle bir an önce boşanmak isteyen taraflar için avantaj gibi görünmekle birlikte eşlerin boşanmaya bağlı haklarını yeterince bilememesinden kaynaklı hukuki ve maddi kayıplar yaşamasına ve sonuç olarak mağdur olmasına neden olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma ile birlikte boşanma kararının beraberinde getirdiği sonuçlar konusunda da anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Örneğin; müşterek çocuk varsa velayetin kimde kalacağı, velayeti kendisinde olmayan eşin müşterek çocuk ile hangi aralıklarla görüşeceği, yoksulluk ve iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat talebi, mal paylaşımı, ev eşyaları ve ziynet eşyalarının kime ait olacağı gibi konulardır. Bu sayılardan bazıları boşanma davasını esastan etkilemezken örneğin müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda anlaşma sağlanamamış olması anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönüştürecektir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde boşanma davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Dava Açabilmenin Şartları Nelerdir?

  1. Anlaşmalı boşanma için nikah tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.
  2. Anlaşmalı boşanma davasına iki tarafın da katılması zorunludur. Tarafları temsil eden avukatları bulunsa dahi duruşmaya tarafların bizzat katılması şarttır.
  3. Eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Uygulamada boşanmaya bağlı konularda anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmekte olup tarafların protokol maddesindeki şartlarda mutabık olmaları gerekmektedir.
  4. Son olarak tarafların yaptığı anlaşmayı aile mahkemesi hakiminin uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü?

Taraflar evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşmaları halinde boşanmaya bağlı konularda da anlaştıklarını protokol düzenleyerek mahkemeye sunacaklardır. Anlaşmalı boşanma prosedüründe değinilmesi zorunlu olan konular; velayet, maddi ve manevi tazminat talebi, iştirak ve yoksulluk nafakalarıdır. Yine bunlar ile birlikte taraflar gayrimenkul ya da menkule ilişkin devir şartları konusunda detaylı bir düzenleme yapması sonraki süreçte yaşanılacak sorunların önüne geçecektir. Boşanmak isteyen çiftler sıklıkla anlaşmalı boşanma davası nedir, anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır gibi sorular sormaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu mudur?

Diğer tüm davalarda olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında da taraflar davalarını kendileri bizzat takip edebilirler. Ancak yasal sürecin takibi ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanma aşamasında avukatın hukuki yardımından yararlanmaları durumunda ileride hak kaybına uğramamak açısından önem arz edecektir. Eskişehir boşanma avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasında hizmet vermekteyiz.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir ancak adli tatil döneminde duruşma günü verilmemektedir. Anlaşmalı boşanma davası nedir gibi sorularınızı Eskişehir en iyi boşanma avukatına sorabilirsiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2017/2269  K:2017/2269 2.05.2017 tarihli kararında;

“Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir. Sonuç  Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına,

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davası devam ederken taraflar boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşırlar ise çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilecektir.

  • Boşanma davası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.
  • Anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası nedir ve diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.
  • Boşanma davası ile ilgili Yargıtay kararlarına ulaşmak için tıklayınız.
anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.