Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 22 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanmanın şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Bunlar;

  • Evlilik birliği en az bir yıldan fazla devam etmiş olmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanmada aranan ilk koşul, evlilik birliğinin en az bir yıl veya daha fazla sürmüş olmasıdır. Bir yıllık sürenin tespitinde evliliğin resmi başlangıç tarihi esas alınmaktadır. Evlilik birliği bir yıldan az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanamayacak olup varsa diğer boşanma nedenlerine dayanarak ve bunu ispatlayarak boşanabilecektir.
  • Eşlerin Birlikte Mahkemeye Başvurmaları veya Eşlerden Birinin Açtığı Boşanma Davasını Diğer Eşin Kabul Etmesi
  • Her iki eş birlikte boşanma isteklerini aynı dilekçede belirtip imzalayabilecekleri gibi bir eş tarafından açılmış olan davanın diğer eş tarafından kabulü ile de anlaşmalı boşanabileceklerdir.
  • Anlaşmalı boşanmanın şartları konusunda tarafların anlaşması,

Aile Mahkemesi Hakiminin Tarafları Dinlemesi ve Yaptığı Anlaşmayı Uygun Bulması

Anlaşmalı boşanma davasına iki tarafın da katılması zorunludur. Tarafları temsil eden avukatları bulunsa dahi duruşmaya tarafların bizzat katılması şarttır. Eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Uygulamada boşanmaya bağlı konularda anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmekte olup tarafların protokol maddesindeki şartlarda mutabık olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma talebinde bulunan eşlerin bu istemlerinin sonuç doğurabilmesi için, boşanmanın mali konularına ve çocukların durumuna ilişkin anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda eşlerin maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka, velayet ve çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda anlaşmış olmaları zorunludur. Tarafların yaptığı anlaşmayı aile mahkemesi hakiminin uygun bulması sonucunda anlaşmalı boşanma kararı verilecektir. Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden Anlaşmalı Boşanmanın Şartları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Uygulamada taraflar evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşmalarını protokol haline getirerek mahkemeye sunmaktadırlar. Tarafların mahkemeye sunacakları protokol de maddi ve manevi tazminat talepleri, nafaka, velayet ve çocukla kişisel ilişki kurulması konularını düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak tarafların mal paylaşımına ilişkin hususlar üzerinde anlaşma sağlayamamaları halinde, mal paylaşımı hususunun protokol dışı bırakmaları da mümkündür.

Aynı durum ziynet eşyaları yönünden de geçerlidir. Taraflar, ziynet eşyaları ve mal paylaşımına ilişkin hak ve taleplerinden ayrıca ve açıkça feragat etmedikleri takdirde bu taleplerini boşanma davası sonrasında ayrı bir dava açmak yoluyla da ileri sürebilecektir. Anlaşmalı boşanma davasında avukatlık ücreti hakkında ise bir avukat ile görüşmeniz gerekmektedir. Avukat Oğuz Özdemir  Anlaşmalı Boşanmanın Şartları konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Sonuç ve Değerlendirme;

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kısa sürmesi nedeniyle bir an önce boşanmak isteyen taraflar için avantaj gibi görünmekle birlikte eşlerin boşanmaya bağlı haklarını yeterince bilememesinden kaynaklı hukuki ve maddi kayıplar yaşamasına ve sonuç olarak mağdur olmasına neden de olabilmektedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma yolunu seçen eşlerin bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ederiz.

Eskişehir boşanma Avukatı Oğuz Özdemir olarak  Anlaşmalı Boşanmanın Şartları ile  anlaşmalı boşanma davasında müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Anlaşmalı davasında tarafların boşanma ile birlikte boşanma kararının beraberinde getirdiği mali sonuçlar ve çocukların durumuna ilişkin konuda anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Mal paylaşımı ve ziynet eşyaları için daha sonra dava açmak kaydıyla bu hakların saklı tutulması mümkündür. Anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararında tarafların üzerinde uzlaştıkları ve hakimin onay verdiği düzenlemelerin hüküm fıkrasında açık ve icra edilebilecek şekilde yer alması gerekmektedir. Boşanma davaları ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Anlaşmalı Boşanmanın Şartları ile ilgili İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.