Eskişehir boşanma davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Eskişehir boşanma davası Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 30 Ağustos 2023 tarihinde yazıldı.

Eskişehir boşanma davası

Eskişehir boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davasını açıklayacağız. Ülkemizde boşanma davası çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları olarak bilinmektedir. Çekişmeli boşanma davası, ortak hayatın çekilmez olması, zina, terk, akıl hastalığı gibi sebeplere dayanabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanun’u 166. maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur kanun maddesine göre;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma
kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Kanunda belirtildiği üzere anlaşmalı boşanma davası şartları;

  • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
  • Eşlerin birlikte dava açması veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi,
  • Eşlerin velayet, nafaka, ziynet ve boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmış olmaları gerekmektedir. Detaylar için Eskişehir boşanma davası avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davasında belirlenen nafaka azaltılabilir mi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/2282 E., 2019/8150 Kararına göre Davacı erkeğin ekonomik ve sosyal durumundaki kısmi değişiklik yoksulluk nafakasının kaldırılmasını gerektirmez, ancak nafakanın hakkaniyet oranında indirilmesi sebebi olabilir.

Yine davalı kadın açısından sosyal ve ekonomik durumunda boşanma öncesine göre önemli değişiklik olmadığına göre davacı erkeğin gelirindeki azalma yakıt giderleri ve eğitim giderlerinin davacı tarafından ödeneceğine dair protokolün 7. maddesinin kaldırılmasını gerektirmez, hakkaniyete uygun, belirli miktarda uyarlanması sebebi olabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede biten bir davadır. Buna göre mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay arasında bitebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası nerede açılır

Boşanma davası aile mahkemesinde görülmektedir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davasına bakmaktadır. Eskişehir boşanma davası ise Eskişehir Aile mahkemesinde görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası eşlerin birinin boşanmak istemesi diğer eşin boşanmak istememesi halinde veya eşlerin ikisinin de boşanmak isteyip boşanmanın şartlarında (nafaka, velayet, tazminat) gibi konularda anlaşamaması halinde açılan dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanmasına göre uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer sorusunun cevabı tam olarak verilememektedir.

Çekişmeli boşanma davası bir celsede biten bir dava türü değildir. Çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlenmekte, deliller toplanmakta, dosya gerektiği durumlarda bilirkişiye gitmektedir. Çekişmeli boşanma davası 1 yıl ile 2 yıl arasında sürebilmektedir. Taraflardan birinin istinaf mahkemesine gitmesi halinde ise bu süreç uzamaktadır.

Boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım

Ülkemiz hukukuna göre taraflar boşanma davasında avukat tutmak zorunda değildir. Ancak biz taraflara haklarının kaybolmaması için bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz. Boşanma davası masrafları ve Eskişehir boşanma davası için Eskişehir barosu avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davasında eşler, diğer eşin üstüne olan ev ve arabaların paylaştırılmasını isteyebilir.

Boşanma davası yargı kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/22511 E. 2013/8420 K. sayılı kararı;

Dosyaya sunulan fotoğraflar, davalı tarafından karşı konulmayan bilgisayar çıktıları ve tanık beyanlarıyla, davalının asistanı olarak çalışan S.'le karı-koca gibi birlikte yaşadığı gerçekleşmiştir. Esasen mahkemece de davalının sadakatsizliği sabit görülmekle, bir başka kadınla yaşadığı örtülü olarak kabul edilmiştir. Bu durumda davalının zinası ispatlanmıştır.

Bu bakımdan davanın kabulüyle tarafların Türk Medeni Kanunu 161. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmesi gerekirken yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi doğru bulunmamıştır. Eskişehir boşanma davası ile Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilrsiniz.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/14390 E.  ,  2017/12295 K.

Türk Medeni Kanun’un 176/4. maddesine göre; Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Aynı şekilde 176/3. maddesi uyarınca; İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Somut olayda dava dosyasının incelenmesinde; davacının sosyal ekonomik durumunun tespit edilmediği, kaybettiğini iddia ettiği iş ve işyerinin araştırılmadığı, bunun yanında davalının boşanma öncesindeki sosyal ekonomik durumunun belirlenmediği, davalının mevcut gelir ve ek gelirinin boşanma öncesinde de var olup olmadığının araştırılmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca mahkemece; tarafların sosyal ve ekonomik durumları ayrıntılı olarak araştırılıp, tarafların mevcut aylık gelirlerinin belirlenmesi, davacının sosyal ve ekonomik durumunun değişip değişmediği, davalı kadının yoksulluk nafakası takdir edilmesi sırasında çalışıp çalışmadığı ve ek gelirinin bulunup bulunmadığı hususlarının belirlenmesi, davalı nafaka takdiri sırasında çalışıyor ise bu olgu gözetilerek yoksulluk nafakası takdir edilmiş olduğu nazara alınıp, asgari ücret düzeyindeki gelirin yoksulluk nafakasını tamamen kaldıran bir husus olmadığı da göz önünde bulundurularak, hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, Eskişehir boşanma davası ile  ilgili Eskişehir boşanma davası avukatlarında bilgi alabilirsiniz.

Eskişehir boşanma davası

Eskişehir boşanma davası

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.