Boşanma avukatı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Boşanma avukatı Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Haziran 2023 tarihinde yazıldı.

Boşanma avukatı

Boşanma avukatı ile boşanma davasına bakan avukatlara verilen isimdir.  Ülkemizde boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası ise kendi arasında zina, terk, akıl hastalığı, Evlilik birliğinin sarsılması, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış gibi alt sebeplere dayanmaktadır. Buna göre;

Zina sebebiyle boşanma davası

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. TMK162

Terk sebebiyle boşanma davası

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Eskişehir boşanma avukatından boşanma davası ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası

Boşanma, çiftler arasında zorlu bir süreç olabilir ve birçok hukuki ve duygusal zorlukları beraberinde getirebilir. Ancak, bazı durumlarda çiftler aralarında anlaşarak bu süreci daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde tamamlayabilirler. İşte bu noktada, anlaşmalı boşanma yöntemi devreye girer.

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma konusunda anlaşmaya vardığı bir çözüm yoludur. Bu süreçte, taraflar arasında bir dizi konuda karşılıklı uzlaşma sağlanır ve bir boşanma anlaşması oluşturulur. Anlaşmalı boşanma, adli sürecin karmaşıklığından kaçınmaya ve tarafların kendi ihtiyaçlarını ve çıkarlarını korumalarına yardımcı olur.

Anlaşmalı boşanmanın bazı avantajları vardır. İlk olarak, çiftler kendi aralarında anlaştıkları için kontrolü ellerinde tutarlar ve kararlarına etki edebilirler. Bu, sürecin daha adil ve tatmin edici olmasını sağlayabilir. Yine anlaşmalı boşanma genellikle daha hızlı bir şekilde tamamlanır ve taraflar arasında daha az gerilime neden olur. Mahkeme sürecindeki belirsizlikler, uzun süren dava süreçleri ve yüksek maliyetler gibi sorunlar da anlaşmalı boşanmada daha az görülür.

Anlaşmalı boşanma sürecinde, çiftler genellikle bir boşanma anlaşması hazırlarlar. Bu anlaşma, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka düzenlemeleri, mülklerin paylaşımı gibi konuları içerir. Tarafların avukatları genellikle bu anlaşma sürecinde yardımcı olurlar ve tarafların haklarını korumak için adil bir anlaşma sağlamaya çalışırlar.

Anlaşmalı boşanma süreci, her çift için farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda uzlaşma sağlanamayabilir. Bu durumda, çiftler adli süreci tercih edebilir ve mahkeme tarafından karar verilmesini bekleyebilir. Ancak, çiftler arasında sağlanan uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda, anlaşmalı boşanma hem zaman hem de stres açısından daha olumlu bir seçenek olabilir.

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Anlaşmalı boşanma davası Aile mahkemesinde açılmaktadır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davasına bakmaktadır. Boşanma davası ile ilgili Eskişehir boşanma avukatından bilgi alabilirsiniz.

Boşanma avukatı

Boşanma avukatı Boşanma avukatı Boşanma avukatı Boşanma avukatı Boşanma avukatı

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.