Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 7 Ağustos 2020 tarihinde yazıldı.

Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar

Türk medeni kanunumuzda Boşanma Davasında Edinilmiş Mallara Katılma konusu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bugün ki hukuk bültenimizde Eskişehir ilinde  Boşanma Avukatı  olarak da müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak boşanma davası sonucunda , edinilmiş mallara katılma konusunu mevzuatımız ışığında inceleyeceğiz. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.

Boşanma Davasında Edinilmiş Mallara Katılma

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır;

  1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  4. Kişisel mallarının gelirleri,
  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Kişisel Mallar Nelerdir?

Kanuna göre aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

  1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  3. Manevi tazminat alacakları,
  4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Sözleşmeye göre;

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. Boşanma Davasında Edinilmiş Mallara Katılma ile ilgili Eskişehir boşanma avukatından bilgi alabilirsiniz.

Edinilmiş Mallarda İspat Konusu

Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar ile ilgili olarak belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiyesi konusu

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır.

Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir. Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler. Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar ile ilgili Eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Değer artış payı nedir

Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar teknik bir konu olup vatandaşların bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ederiz.

Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler. Bu konu hakkındaki diğer makalelerimize de ulaşabilirsiniz.

Aldatma sebebiyle boşanma davası hakkındaki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma davasında en çok merak edilenler konulu makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma davasında tazminat konulu makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma Davaları Hangi Mahkeme de Açılır?

Boşanma davası Aile Mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Boşanma davası çekişmeli boşanma davası ile anlaşmalı boşanma davası olarak görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davası 2 ile 6 hafta arasında sürmekte iken çekişmeli boşanma davası uzun yıllar sürebilmektedir. Boşanma Davasında Edinilmiş Mallar ile ilgili olarak açılan dava çekişmeli boşanma davasının ardından görülmektedir.

Aile anayasası hakkındaki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma davasının ne kadar sürdüğü hakkında ki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Terk sebebiyle açılan boşanma davası hakkında ki makalemiz için tıklayınız.

Edinilmiş mallara katılma konulu makalemiz için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.