Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Nasıl Yapılır

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetine İtiraz  Nasıl Yapılır Eskişehir Tüketici Hukuku Avukatı tarafından | 24 Şubat 2021 tarihinde yazıldı.

Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Nasıl Yapılır

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden olmak üzere tüketici hakem heyetleri beş (5) üyeden oluşmaktadır. Bu kapsamda Eskişehir ilinde; Odunpazarı Tüketici Hakem Heyeti, Tepebaşı Tüketici Hakem Heyeti ve Eskişehir Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığı kurulmuştur.

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen parasal sınırlar nedir?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak parasal sınırlar her yıl belirlenmekte olup 2021 yılı itibariyle parasal sınır şu şekildedir; Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. 11.330 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Tüketici hakem heyetlerine nasıl başvuru yapılır?

Tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır. Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.

Hangi Tüketici Hakem Heyetine Başvurmalıyım ?

Tüketici hakem heyetlerine şahsen veya avukat aracılığıyla başvuru yapılabilmektedir. Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Başvuruların, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerde ki tüketici hakem heyetine yapılması gerekmektedir. Eskişehir ilinde Tepebaşı Tüketici Hakem Heyeti, Odunpazarı Tüketici Hakem Heyeti, Eskişehir Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığı gibi çeşitli tüketici hakem heyetleri bulunmakta olup müvekkillerimize yapacakları başvurularda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tüketici Hakem Heyeti Nasıl Karar Vermektedir ve Tüketici Hakem Heyeti ne kadar sürede karar vermektedir ?

Kural olarak tüketici hakem heyetleri dosya üzerinde karar vermekte olup gerektiğinde tarafları dinleyebilir veya bilirkişilerden rapor alabilir. Tüketici hakem heyeti başvuruları başvuru sırasına göre incelemekte olup en geç altı (6) ay içerisinde dosyayı karara bağlamaktadır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir. Eskişehir Tüketici Avukatı Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Eskişehir ve civar il & ilçelerde tüketicinin yaşadığı mağduriyetlerin çözüme kavuşturulması için müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Tüketici Hakem Heyeti Kararları Kesin midir ?

Taraflar tüketici hakem heyetinin verdiği karalara karşı onbeş (15) gün içerisinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye itiraz edebilir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 14.4.2014 tarih ve 2014/8498 Esas 2014/11768 sayılı kararı “Davacıyla davalı arasında bireysel müşteri sözleşmesi düzenlendiği davalı adına mevduat hesabı açılarak hesap işletim ücreti alındığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. 2014/8498-11768 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22. maddesi gereğince Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin görev alanı ancak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan uyuşmazlıklarla sınırlıdır. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti görev alanı dışında kalan konularda karar veremez. Bir uyuşmazlığın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kaldığının kabulü için aynı Kanunun 2. maddesinde öngörülen tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu tüketici işleminin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacıyla davalı arasında bireysel müşteri sözleşmesi imzalanmış olup, ilgili bu sözleşmeye dayanılarak davalı adına mevduat hesabı açılmış ve davalı hesaplarıyla ilgili işlemleri yapmış, banka ise hesap işletim ücreti tahsil etmiştir. Bu durumda taraflar arasında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan uyuşmazlık bulunmamaktadır. Mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti görev alanı içinde kalmayan bu uyuşmazlıkla ilgili verdiği kararın iptali gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir…”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23/11/2015 tarih ve 2015/13187 Esas2015/12372 sayılı kararı “Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Davacı banka ile davalı arasındaki ilişki Araç Kredi Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, mahkemece kullanılan kredinin ticari nitelikte olduğu ve hakem heyetinin bu tür uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmadığı gerekçesiyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir, Ancak davaya konu kredi ile satın alman kapalı kasa kamyonetin dosya içinde bulunan tescil kaydından “hususi” kullanım maksatlı ve davacı gerçek kişi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı banka tarafından davalınm aracı ticari iş için kullandığı da ispat edilememiştir. O halde taraflar arasındaki uyuşmazlık dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre mahkemece, İşin esası İncelenerek karar vcrilmesİ gerekirken, yazılı gerekçeyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”

Tüketici Hakem Heyeti Lehime karar verdi ne yapmam gerekir ?

Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar icra iflas kanunu uyarınca infaz edilebilmektedir. Tüketici hakem heyetinin verdiği lehe karara istinaden alacaklı konumda olan taraf karşı taraf aleyhine icra takibi başlatabilir ve takibin kesinleşmesini müteakip icrai işlemlere devam edebilir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Tüketici Hukuku kategorisinde yer alıp, Tüketici Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.