İcra ve İflas Hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklarını alamayan alacaklının talebi üzerine alacağın borçludan tahsil edilmesi sürecinde uygulanan hukuk dalıdır. Alacağın tahsili için birden fazla yöntem bulunmakta olup icra ve iflas hukuku devletin kontrolünde, memurları aracılığıyla yürütülmektedir. Alacaklının alacağını tahsil için icra takibi (ilamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, ipotek takibi, rehin takibi vb) ile iflas takibi yapılabilmektedir.

Eskişehir ve civar illerde faaliyet gösteren Oğuz Özdemir Hukuk ve Avukatlık Bürosu müvekkillerinin alacaklarını en hızlı ve en az masraf ile tahsil etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ihalenin feshi davaları, kıymet takdirine itiraz davaları, istihkak davaları ile meskeniyet iddiası ve İİK’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarında müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Alacaklının ilamsız icra takibi başlatabilmek için alacaklının elinde alacağını ispat eden herhangi bir belge olmasına gerek yoktur ancak alacağı ispat eden sözleşme, fatura vb evrakın eklenmesi alacağın ispatını sağlaması açısından faydalı olacaktır. Borçlunun icra dairesine yaptığı itiraza ilişkin alacaklı tarafından itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması davası açılıp davanın kazanılmasını müteakip kararın icra dairesine indirilmesi ile icrai işlemler tekrar başlamaktadır.
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile takip, ilamsız icra takibine göre borçlunun itirazlarının sınırlı olduğu ve alacaklının alacağını daha çabuk alabildiği icra takibidir. Borçlunun itiraz sebepleri sınırlı olduğu ve alacaklının elinde kambiyo senedi olduğu için alacaklılar tarafından sıkça izlenen icra takip yoludur. Son olarak vadesi gelmeyen senetlerin icraya konulması belirli şartlara tabi olup bu konuda detaylı bilgi almak isteyen alacaklıların bir avukattan hukuki yardım alması gerekmektedir.
İlamlı icra takiplerine borçlunun itiraz etme hakkı bulunmamakta olup borçlu sadece ilam içeriği ile takip içeriğinin farklı olduğu ve ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağı konusunda itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlu bu tarz itirazlarını icra dairesine değil görevli ve yetkili mahkemeye yapmak zorundadır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.