İcra takibinin ertelenmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İcra takibinin ertelenmesi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 8 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

İcra takibinin ertelenmesi

İcra takibinin tatil ve talik durumlarında borçluya karşı icra takip işlemleri yapılamaz. Eskişehir ilinde İcra Avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak bu tatil ve talik hallerini inceleyeceğiz. İcra İflas Kanunumuz bazı kritik dönemlerde borçluyu korumak adına icra takip işlemlerinin yapılamayacağını düzenlemiştir.

İcra Takip İşlemi Nedir?

Bir işlemin icra takip işlemi sayılabilmesi için, icra iflas organlarınca borçluya karşı yapılması ve takibin ilerlemesini sağlaması gerekir.İcra takip işlemleriyle zamanaşımı kesildiği gibi tatil ve talik hallerinde de kural olarak hiçbir icra takip işlemi yapılamaz.İlk icra takip işlemi borçluya ödeme emrinin tebliğidir. Haciz,satış,paraların paylaştırılması, icra takip işlemlerine örnek verilebilir.

Tatil Günlerinde İcra Takip İşlemleri Yapılabilir mi?

İcra İflas Kanunumuza göre güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (Gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılamaz. Gece vakti (tatil saatinde)kural olarak hiçbir icra takip işlemi yapılamaz.Ancak, gece iş görülen yerlerde bar,kulüp ,sinemagibi yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti dahi haciz de yapılabilir.Ayrıca gündüz başlayan hacze gece devam edilebilir.

Borçluya Takip Yapılamayacak Hallerden Talik Halleri Nelerdir?

Talik durumlarında ise borçlunun bulunduğu özel durum sebebiyle takibin ertelenmesini gerektiren hallerdir.

Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde

Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için ertelenir.

Borçlunun Ölmesi Halinde İcra Takibi

Borçlunun ölmesi durumunda yasal mirasçılar mirası açık bir şekilde kabul ederse icra takibi 3 gün ertelenir.Mirasçılar tarafından kabul ya da red şeklinde herhangi bir açıklama da bulunulmazsa mirasın red süresi olan 3 ay geçinceye kadar icra takibi ertelenir.

Borçlunun Tutuklu veya hükümlü olması durumunda icra takibi

Borçlu adına Sulh Hukuk Mahkemesince vasi atanıncaya kadar icra takibi ertelenir. Ancak borçlu tarafından mal kaçırma olasılığı bulunduğu takdirde ,haciz yapılabilir.

Borçlunun Asker Olması Halinde icra takibi

Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmeyenler hakkında takibe devam olunur. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

Borçlunun Ağır Hasta Olması halinde icra takibi

Borçlu kendisine temsilci atayamayacak kadar ağır bir hastalık geçiriyorsa hastalığı atlatıncaya kadar icra takibi ertelenir. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.

Konkordato mühleti,uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma durumlarında da  icra takibi ertelenir

Eskişehir ve çevre illerde avukat Oğuz Özdemir hukuk ve danışmanlık bürosu olarak müvekkillerimize icra avukatlığı hizmeti vermekteyiz.İcra ve iflas hukuku teknik bilgi gerektirdiğinden mutlaka uzman yardımı almanızı tavsiye ederiz.Tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.