Ödeme emrine nasıl itiraz edilir? İlamsız İcra takibi ve Kambiyo takibi nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Ödeme emrine nasıl itiraz edilir? İlamsız İcra takibi ve Kambiyo takibi nedir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 28 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Ödeme emrine nasıl itiraz edilir? İlamsız İcra takibi ve Kambiyo takibi nedir?

Bugünkü makalemizde İcra takibi nedir, ödeme emrine nasıl itiraz edilir, icra takip türleri nelerdir sorusuna cevap vermeye başlayacağız. İcra ve İflas Hukuku, alacaklarını alamayan alacaklının talebi üzerine alacağın borçludan tahsil edilmesi sürecinde uygulanan hukuk dalıdır. Alacağını alamayan alacaklı, alacağını tahsil etmek için alacaklı olduğu kişi aleyhine icra takibi yapabilir. Bu makalemizde icra takip türlerini inceleyeceğiz. Öncelikle belirtmek gerekir ki birden fazla icra takibi yöntemi bulunmakta olup bu makalemizde ilamsız icra takibi nedir,ödeme emrine itiraz etme, ilamsız icra takibine (genel haciz yoluyla takip)nasıl itiraz edilir, kambiyo (senet) takibi nedir gibi sorulara cevap vereceğiz. İlamlı takip, Rehin takibi, ipotek takibi, kira alacaklarına ilişkin ilamsız icra takibi gibi konulara diğer makalelerimiz de açıklık getireceğiz. Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu ; Eskişehir ve civar illerde icra takibi konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

İlamsız icra takibi nedir ?

İlamsız (Genel haciz yoluyla) icra takibi; alacaklının elinde alacağını teminat altına alan bir rehin, ipotek veya senet bulunmaması halinde başvurulan icra takibidir. Bu icra takibinde alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması zorunlu değildir. Alacaklının takip talebini icra dairesine götürmesiyle süreç başlamaktadır. Fatura alacakları, banka borçları, kredi borçları, kredi kartı borçları, cari hesap borçları gibi alacaklar genel olarak ilamsız icra takibi ile (genel haciz yolu) takibe konulmaktadır. Ödeme emrine itiraz ederken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

İlamsız icra takibine nasıl itiraz edilir ? Ödeme emrine nasıl itiraz edilir ?

İlamsız icra takibinde ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra yedi (7) gün içerisinde icra dosyasına itiraz etme hakkımız bulunmaktadır. İcra dosyasına borcum yoktur şeklinde yapılan itiraz takibin durmasını sağlar. Örneğin Eskişehir icra dairesinden gönderilen bir ödeme emrine, ödeme emrini gönderen icra dairesine gidilerek borcum yoktur şeklinde itiraz dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Borcum yoktur şeklinde yapılan takip durur. Borçlu itiraz etmediği takdirde icra takibi kesinleşir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklının talebi üzerine borçlunun maaşına, araçlarına, banka hesaplarına ve taşınmazlarına haciz konulabilmektedir. Eskişehir icra avukatı olarak müvekkillerimize icra konusunda hizmet vermekteyiz.

Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi (senet, çek takibi) nedir ?

Elinde zamanaşımına uğramayan kıymetli evrak (çek, senet) bulunan alacaklı borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus icra takibine geçebilir. Kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde borçlunun sadece borcum yoktur şeklinde itiraz etmesi icra takibini durdurmaz. İcra dairesi tarafından borçluya gönderilen ödeme emrinde 10 (on) gün içerisinde borcu ödemesi gerektiği veya 5 (beş) gün içerisinde icra mahkemesine itirazda bulunabileceği ihtar edilir.  Borçlu icra takibini durdurmak için icra mahkemesine yetki itirazında, imza itirazında ve itfa itirazında bulunabilir.

  • Kambiyo takibine konu senet veya çek yetkisiz icra dairesinde takibe konulmuş ise borçlu yetkili icra dairesini de göstererek icra mahkemesinde yetki itirazı davasında bulunabilir. Örneğin Eskişehir icra dairelerinde açılması gereken bir icra takibi, İstanbul icra dairelerinde açılmış ise borçlu buna icra mahkemesinde dava açabilir.
  • Yine takibe konu senet veya çek üzerinde ki imza borçluya ait değilse borçlu gözüken kişi icra mahkemesinde imza itirazı davası açabilir.
  • Ödediği senedin veya çekin takibe konulduğunu düşünen borçlu icra mahkemesinde itfa davası açabilir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. İcra takibi ile ilgili size özel detaylı bilgi için Eskişehir ilinde bulunan avukatlar ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.