Taahhüdü ihlal suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

Taahhüdü ihlal suçu Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 29 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Taahhüdü ihlal suçu

İcra taahhüdü yasal şartlar çerçevesinde, borçlunun borcunu taksitler halinde ödemeyi kabul ettiği, borcun ödenmemesi halinde hapis cezası ile karşı karşıya kalacağın kabul ettiği sözleşmedir. Eskişehir İcra avukatı olarak bu makalemizde icra taahhüdü ve taahhüdü ihlal suçunu açıklamaya çalışacağız.  İcra dairesinde taahhüt verildiği süre borçlu taahhüdünün gereklerini yerine getirirse icra takip işlemleri yapılmamaktadır. Bu taahhüt ile borçlu belirli taksitler halinde borcunu ödemeyi kabul etmektedir. Taahhüdü ihlal suçu İcra ve iflas kanunu 340. Maddesinde düzenlenmektedir. Bu maddeye göre borcunu taahhüdüne göre ödemeyen borçlu hakkında üç (3) aya kadar tazyik hapsine karar verilir.Yine bu maddeye göre hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse hakkında tazyik hapsine tekrar karar verilir. Ancak bir borçtan dolayı tazyik hapsinin üç (3) ayı geçemez.

Taahhüt Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Hazırlanmaktadır?

İcra taahhüdünün hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Alacaklı taraf tüm alacak kalemlerini göstermek zorundadır. İcra taahhüdünde ana para, faiz, icra giderleri, avukatlık ücreti, tahsil harcı gibi tüm kalemlerin tek tek gösterilmesi en sonunda ise toplam bakiye ve borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Alacaklı tarafından icra taahhüdünün düzgün hazırlanmaz ise borçlu tazyik hapis cezası almaz ve açılan davadan beraat eder.  Taahhüdü ihlal suçundan dolayı borçlunun ceza alması için maddede belirtilen suçun unsurlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 12.12.2018 Tarihli 2018/7507 E. ve 2018/13177 K. sayılı kararında[1]“ÖZET : 2004 Sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiği, dosya kapsamına göre alınan taahhütnamede, sonraki faiz olarak 67,32 Türk lirası denilmiş ise de, asıl alacağın takip tarihine, takipten taahhüt tarihine kadar işlemiş faizleri ve taahhüt tarihinden son ödeme tarihine karar işleyecek faizin ayrı ayrı gösterilmemiş olması ve alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almaması sebebiyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.” taahhütnamede faizlerin ayrı ayrı gösterilmemiş olması nedeniyle taahhüdü ihlal suçunun oluşmadığından bahisle yerel mahkeme kararını bozarak tazyik hapsinin kaldırılmasına karar vermiştir. Son olarak belirtmek gerekirki icra taahhüdünün yazılı olması, alacaklı veya vekili, borçlu ve icra müdürü tarafından imzalanması gerekmektedir. Alacaklı ve borçlunun kendi arasından imzaladığı sözleşme, protokol icra taahhüdü yerine geçmemektedir. Eskişehir ilinde icra avukatı olarak müvekkillerimize alacaklıların icra takibinin yapılması, icra taahhüdünün hazırlanması, gerekirse ceza davası açılması konularında ve borçluların icra ceza mahkemesinde sanık olarak yargılandıkları ceza davalarında  hizmet vermekteyiz.

Yine taahhüdü ihlal suçlarının şikayet süresi iik 347’ye göre 3 ay olup alacaklı tarafından icra takibinin yapıldığı yer icra ceza mahkemesine şikayet dilekçesi ile başvurulması gerekmektedir. Dava sürecinde şikayetçi alacaklının şikayetinden feragat etmesi veya borcun ödenmesi halinde dava düşecek olup ceza verilmeyecektir. Eğer kişi borcunu ödeyememiş ve ceza almış sonunda hapse düşmüş ise yine borcun ödenerek dışarı çıkması mümkündür. Tekrar belirtmek gerekirse borçlu taahhüdüne uymadığı takdirde yasal şartları var ise 3 ayı geçmemek üzere tazyik hapsi cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Alacaklı taraf açısından ise icra taahhüdü sözleşmesinin hazırlanması çok önemli olup doğru hazırlanmaması halinde borçlu hapis cezası almayacaktır.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.