Zamanaşımına uğrayan bono (senet) ile ilgili yargıtay içtihadı birleştirme hukuk genel kurul kararı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

Zamanaşımına uğrayan bono (senet) ile ilgili yargıtay içtihadı birleştirme hukuk genel kurul kararı Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 14 Temmuz 2020 tarihinde yazıldı.

Zamanaşımına uğrayan bono (senet) ile ilgili yargıtay içtihadı birleştirme hukuk genel kurul kararı

Zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo vasfını kaybederek yazılı delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihi, temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan davada temmerüde esas alınamayacaktır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 14.07.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2019/1 E., 2019/8 K. 25.12.2019 tarihli kararı zamanaşımına uğrayan senet (bono)lerin faiz başlangıç tarihi ile ilgili Yargıtay Hukuk Daireleri arasında ki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmuştur. Kısaca zamanaşımına uğramış bonoda faizin bono üzerinde ki tarih mi olduğu yada borçluya ayrıca bir temerrüt ihtar mı çekilmesi konusu netlik kazanmıştır. Eskişehir icra avukatı Oğuz Özdemir olarak bugün bu kararı açıklamaya calışacağız.

Bilindiği üzere bonoda zamanaşımı süresi 3 (üç) yıldır.  Yargıtay mezkur kararında temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek yazılı delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihi  TBK’nın 117/2 maddesi ile belirlene temerrüt için ihtara gerek olmayan durumlar kapsamında olmadığından, borçlunun temerrüde düşürülmesi için  TBK 117/1 maddesi gereğince ihtarı gereklidir. Zamaaşımına uğrayan ve delil başlangıcı olma dışında hukuken hiç bir sonuç bağlanmayan hatta asıl alacağın varlığının ispatında bile tek başına delil kabul edilemeyen bir belgede yazılı vadenin, temerrüt ihtarına gerek olmaksızın temerrüt tarihi olarak kabul edilmesi hakkaniyete aykırı olacaktır. Aksi halde zamanaşımına uğrayan bononun hamili, kambiyo senedinden doğan haklarını korumak için zamanaşımı süresi içinde Kanun’un kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemesine rağmen temel ilişkiye dayalı olarak yapacağı takip veya açılan davada vade tarihinden itibaren faize hükmedilmesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen hamilin hiçbir hak kaybına uğramayacağı sonucu doğurur ki, hukuk sisteminde buna cevaz verilmesi mümkün değildir.

Hal böyle olunca, zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek  (yazılı) delil başlangıcına dönüşen bonodaki  vade tarihinin, temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada  temerrüde esas alınamayacağına karar verilmesi  gerekmiştir. Eskişehir icra avukatı Oğuz Özdemir olarak senete dayalı icra takibi konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Not: İlgili kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.