İstirdat Davası Ne Demektir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İstirdat Davası Ne Demektir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 7 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

İstirdat Davası Ne Demektir?

İstirdat davası, hukuk alanında en çok aranan konu başlıklarının başında gelmektedir. Konuyla ilgili istirdat davası nedir, istirdat davası neden ve nasıl açılır, istirdat davası kaybedildiğinde tazminat ödenir mi gibi sorular merak edilmektedir. Tüm bu soruların yanıtlarını bu makalemizde izah etmeye çalışacağız.

İstirdat Davası , icra takibi neticesinde borçludan herhangi bir neden olmaksızın alınan paranın, borçlu tarafından geri talep edilmesi üzerine açılan davalardır. İstirdat davaları icra takibine itiraz etmeyen ya da itirazının kaldırılmış olması sebebiyle borcu olmadığını ileri sürdüğü borcu tamamen ya da kısmen ödemek zorunda kaldığı durumlarda borçlu kişi, bu parayı ödediği tarihten sonraki takiben bir yıl içerisinde genel hükümler göz önünde bulundurularak açtığı davadır. İstirdat davası İİK madde 72’de düzenlenmiştir. Davada borçlu olmadığının ispat yükü davacı borçludadır. Borçlunun menfi tespit davası açtığı ve ve dava devam ederken borcu ödemek zorunda kalmış ise dava istirdat davasına dönüşecektir.

İstirdat davasını kimler açabilir

İstirdat davasını borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişiler açabilmektedir. Eğer bu borç üçüncü kişi tarafından ödenirse üçüncü kişi borçlu olmayacaktır, davacı yine borçlu kalacaktır. Dolayısıyla bu davayı borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişi kimse o açabilecektir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize istirdat davasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstirdat Davası Açma Şartları

-Borçlu aleyhine açılmış olan icra takibinde , borçlu olunmamasına rağmen borcun ödenmesi gerekmektedir.
-Ödeme, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi veya itiraz edip de itirazının kesin olarak kaldırılmış olması nedeniyle ödenmelidir.
-İcra takibi açıldıktan sonra icra takibi devam ederken ve cebri icra tehdidi altında ödeme yapılması gerekmektedir.
-Nihayetinde davanın ödeme yapıldığı tarihten itibaren 1 sene içerisinde açılmalıdır.

Menfii Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüştürülmesi

Menfi tespit davası, borçlu tarafından borçlu olmadığına dair açılan bir tespit davası olup icra takibinden önce veya icra takibinin açılmasından sonra da açılmaktadır. Borçlu, menfi tespit davasında tedbir kararı almamış ve söz konusu borcu ödemek zorunda kalmış ise davaya istirdat davası olarak devam edilecektir.

İstirdat Davasının Sonucunda Ne Karar verilir

Borçlu tarafından açılan dava kabul edilir ise borçlunun ödediği para, harç ve tüm giderlerin tekrar borçluya ödenmesi yönünde karar verilecektir. Davanın reddine karar verilir ise İstirdat davasında icra inkar tazminatına hükmedilmeyecektir. bunula birlikte borçlu yargılama giderleri ve vekil ile birlikte dava yürütülmüş ise yasal vekalet ücretinden sorumlu olacaktır. Ancak menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi halinde icra inkar tazminatına hükmedilecektir.

İstirdat Davasının Açılabilmesi İçin Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu mudur?

Arabuluculuğa başvurmanın gerekli olduğu haller kanunda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Maddesindeki ekleme ile 01/01/2019 tarihinden itibaren konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerinde arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir. Dolayısıyla konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak kanunumuz gereği zorunludur. Bu nedenle, eğer ki alacak ticari bir uyuşmazlık içeriyor ve taraflar tacir ise o zaman arabuluculuğa gitmek istirdat davasının açılabilmesi için zorunlu şarttır.

İstirdat Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme
Yetkili mahkeme İİK madde 72/8’e göre takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yerde ki mahkemedir. Yine davalının yerleşim yerinde de açılması mümkündür. Görevli mahkeme genel olarak Asliye hukuk Mahkemesidir yine ihtilafın konusuna göre ise özel mahkemelerde örneğin asliye Ticaret Mahkemesi, iş mahkemesi, tüketici mahkemesi gibi mahkemelerde de açılabilecektir. Örneğin Eskişehir icra dairesinin başlattığı icra takibine ilişkin Eskişehir mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.