Kıymet Takdirine İtiraz Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

Kıymet Takdirine İtiraz Davası Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 27 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Kıymet Takdirine İtiraz Davası

İcra ve İflas Kanunu 128/a  maddesine göre Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir” şeklinde olup kıymet takdirine itiraz süreci hakkında detaylı olarak bilgi vermektedir. Eskişehir icra avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Uygulamada borçlu aleyhine başlatılan icra takiplerinde alacaklının talebi üzerine borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarının haczi mümkündür. Alacaklının borçluya ait taşınır ve taşınmazlarının haczinin ardından icra müdürlüğü & bilirkişiler tarafından haczedilen mallara ilişkin bir kıymet biçilmektedir. Borçlunun & rehin-ipotek verenin malları ile ilgili yapılan bilirkişi raporunun borçlu & rehin-ipotek verene tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde yetkili İcra Hukuk Mahkemesinde kıymet takdirine itiraz davası açılabilmektedirKıymet takdirine itiraz davasının açılması hacizli malların icra dairesi kanalı ile satılması durdurmaktadır.

Kıymet takdirine itiraz davalarının taşınmazın bulunduğu yer icra hukuk mahkemesinde açılması gerekmektedir. İcra takibi taşınmazın bulunduğu yerden farklı bir il & ilçede açılmış olsa da kıymet takdirine itiraz davalarında yetkili icra mahkemesi menkul veya gayrimenkulün bulunduğu yer icra mahkemesidir.

Bazı durumlarda kıymet takdirinin borçlu & rehin-ipotek verene tebliğ edilmemesi başlı başına ihalenin feshi sebebi olup bu durum ihalenin feshi ile ilgili makalemizde detaylı olarak açıklanacaktır.

Saygılarımızla

Av. Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.