İpotek ve Rehnin Paraya Çevrilmesi için Başlatılan İcra Takibi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İpotek ve Rehnin Paraya Çevrilmesi için Başlatılan İcra Takibi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 13 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

İpotek ve Rehnin Paraya Çevrilmesi için Başlatılan İcra Takibi

I. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu icra takibi, mevcut veya ilerde doğması muhtemel alacakların taşınmaz ipoteği veya taşınır rehni ile teminat altına alan alacaklının alacağını süresinde alamadığı durumlarda başvurduğu icra takibidir.
Hukukumuzda alacaklı, alacaklarını teminat altına almak için borçlunun & ipotek verenin gayrimenkulleri üzerine anapara ipoteği veya üst sınır ipoteği koyabilmektedir.

Uygulamada alacaklılar, ipoteğin tesisi anında alacağın kesin ve belirli olduğu durumlarda ana para ipoteği, miktarı belirli olmayan ama ilerde doğması muhtemel alacakların olduğu durumlarda üst sınır ipoteği almaktadır. Alacaklının aldığı ipoteğin türüne göre alacaklı tarafından ilamlı ipotek takibi veya ilamsız ipotek takibi açılmaktadır.
Yine hukukumuzda alacaklılar borçlunun & rehin verenin araçları üzerine rehin koyabilmekte ve borcun ödenmemesi üzerine ilamlı veya ilamsız rehin takibi yapabilmektedir.
Günümüzde genellikle bankalar rehin & ipotek takibi yapmakta olup borçluların işbu takiplere karşı belirli hakları bulunmaktadır. Bankaların Rehin & İpotek takibi başlatabilmesi için kat ihtarı göndermesi gerekmekte olup bu işlemin yapılmaması belirli durumlarda takibin iptalini sağlamaktadır.

Yine borçlular aleyhine başlatılan icra takibinin hatalı başlatılması durumunda takibin iptali sağlanabilmekte olup rehin & ipotek takibinin iptali için dava açılmadan önce takip öncesi yapılan hukuki işlemler ve takip sırasında yapılan icrai işlemlerin incelenmesi gerekmektedir.
Hakkında ipotek veya rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip açılan kişilerin ödeme emrine, kıymet takdirine ve yapılan ihaleye itiraz hakları bulunmakta olup bu konuları ilerleyen bültenlerde detaylı olarak anlatacağız.

Saygılarımızla
Av. Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır.
Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.