Karşılıksız Çek Davaları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Karşılıksız Çek Davaları Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 13 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Karşılıksız Çek Davaları

I. GENEL AÇIKLAMALAR
Keşide edilen çeklerin karşılıksız çıkması ve akabinde karşılıksız çek keşide edenlere karşı yapılacak yaptırımlar uzun süredir hukuk gündemini meşgul etmektedir. Son olarak; 15.07.2016 tarihli 6728 sayılı Kanun ile karşılıksız çek ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile çeke adli para cezası getirilmiş; karşılıksız çek keşide eden kişilere çek düzenleme yasağı getirilmiş ve nihayetinde adli para cezalarının ödenmemesi durumunda alternatif ceza metodları dışlanarak doğrudan hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak karşılıksız çek keşide edenlerin (keşideci şirket ise şirket yöneticileri) hapse girmesinin yolu açılmıştır. Karşılıksız çeklerde hapis cezası çıkmaktadır.

Çek Kanunun ilgili maddesi “ üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. ” şeklinde olup bu yasa gereği karşılıksız çek keşide edenlerin (şirketlerde yöneticiler) cezalandırılması gerekmektedir. Yine aynı kanunda karşılıksız çek keşide edenler hakkında uygulanacak ilave tedbirler (çek düzenleme yasağı, çek hesabı açma yasağı gibi) tek tek sayılmıştır.

Karşılıksız çek ile ilgili son olarak Anayasa Mahkemesinin 26.07.2017 tarih, 2016/191 E. Ve 2017/131 sayılı kararı 10.10.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Anayasa mahkemesi mezkur kararında çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişinin cezalandırılmasında anayasaya aykırı bir yön bulmamakla birlikte karşılıksız çek keşide edenlere uygulanacak adli para cezasının hesabında karşılıksız kalan miktara ek olarak icra ve dava giderleri ile işleyecek faizin dikkate alınmasını Anayasa’ya aykırı bulmuştur. Bu sebeple karşılıksız çek keşide edenlere uygulanacak adli para cezası hesabında sadece karşılıksız çıkan çekin miktarı belirleyici olacaktır.

Saygılarımızla
Av. Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır.
Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.