İhalenin feshi davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

İhalenin feshi davası Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 28 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

İhalenin feshi davası

Bugünkü makalemizde Eskişehir icra avukat olarak ihalenin feshi davası hakkında bilgi vereceğiz. İcra ve İflas Kanunu m 134e göre İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler şeklinde olup ihalenin feshi davasının kimlerin açabileceği kanunda açıkça belirtilmiştir.  Buna göre cebri icra yolu ile satışı yapılan malların satışında bir usulsüzlük olduğunu düşünen dava açmaya yetkili kişiler tarafından açılan davaya ihalenin feshi davası denir.  İhalenin feshi davasının, satışın yapıldığı yer icra hukuk mahkemesinde, ihalenin gerçekleştiği günden itibaren yedi (7) gün içerisinde  açılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; Eskişehir il merkezinde yapılan ihale hakkında ihalenin feshi davası Eskişehir İcra Mahkmesi’nde açılmalıdır. Eskişehir ilinde avukat olarak müvekkillerimize ihalenin feshi davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ancak bazı istisnai durumlarda dava açma süresi usulsüzlüğün öğrenilmesinden itibaren başlamaktadır. Hukukumuza göre başlıca ihalenin fesih sebepleri;

  1. İhaleye fesat (yolsuzluk) karıştırılması,
  2. Dava açacak ilgili kişiye, satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemesi,
  3. Satılan malların esaslı özelliklerinde hataya düşülmesi ve bunun ihaleden sonra öğrenilmesi (olup esaslı özelliklerde hataya düşülmesi somut olaya göre değişmektedir.)
  4. Diğer Nedenler (taşınmazın m2’sinin satış ilanında hatalı gösterilmesi, KDV oranının yanlış gösterilmesi, satışın ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmaması, satış esnasında tellak bulunmaması vb )dir.

İcra ve İflas Kanunu’na göre ihalenin feshi davası süresince taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından belirlenmektedir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.