Araç Değer Kaybı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Araç Değer Kaybı Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 6 Ağustos 2021 tarihinde yazıldı.

Araç Değer Kaybı

Kaza yapan aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki oluşan farka araç değer kaybı denilmektedir. Kazaya karışıp hasar gören araç en orijinal parçalar ile aslına uygun olarak tamirini gerçekleşse bile bu hasar geçmişi TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kayıtlarında yer alması nedeniyle ikinci el piyasa değerinde bir düşüş olacaktır.

Bu kayıplar, kazayı yapan karşı taraftan veya trafik sigortasından talep edilebilecektir. Sigorta şirketleri, trafik sigortasından, onarım gören araçlara ayrıca değer kaybı tazminatı ödemektedirler. Araç değer kaybı avukat için Eskişehir sigorta avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Değer kaybı talebinde bulunabilmek için gerçekleşen kazada asli ve tamamen kusurlu olmamanız gerekmektedir. Kazanın oluşmasında tamamen kusurlu olan taraf değer kaybı tazminatı talep edemeyecektir.

Araç Değer Kaybı Davası

Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre aracı hasar gören ve değer kaybı talep eden ilgilinin sigorta şirketine dava açmadan önce sigorta şirketine başvuru yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine başvuru bir dava şartı konumundadır. Sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılan davalar mahkemelerce dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

Sigorta şirketine başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya sigorta şirketinin cevabı olumsuz olması hâlinde, aracı hasar gören dava açabileceği gibi 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime de başvurabilecektir. Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize bu konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Nasıl Başvuru Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin makalemizde bu konu ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Söz konusu makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Araç Değer Kaybı Davalarında Görevli Mahkeme

Yüksek Yargıtay kararlarına göre sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarının ticari dava niteliğinde olduğu kabul edilerek iş bu davalarda görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemeleri olduğu ancak araç işleteni ve sürücüsüne karşı açılan davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu kabul edilmektedir.

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Süresi

Türk Borçlar Kanunu 72. maddesi uyarınca tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Dolayısıyla değer kaybı tazminatı kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Değer kaybı tazminatı için 2 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Bu nedenle hak kaybına uğramamak için kaza tarihinden itibaren 2 yıllık süre geçmeden tazminat için başvuruda bulunulmalıdır

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır Yaş Sınırı Var mı ?

Sigorta şirketi tarafından aracın piyasa rayiç değeri, araçtaki hasarın boyutu, aracın kilometresi, aracın yaşı, aracın ticari amaçla kullanılıp kullanılmadığına göre hesaplanarak yapılmaktadır. Araç değer kaybı tazminatı başvurusunda herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak aracın yaşına paralel olarak araç değer kaybında tazminat miktarı değişecektir.

Eskişehir araç değer kaybı tazminat davaları

Araçların değer kaybı alabilmesi için km sınırı kalkmıştır. Kazaya karışan araçların değer kaybının hesaplanmasında aracın markası, modeli, km, değişen veya hasar gören parçaları, aracın kilometresi, aracın üretim tarihi ve aracın kaza tarihi itibariyle muadillerinin fiyatı başta olmak üzere birçok etken bulunmaktadır.  Kazası olmayan aracın satışının daha kolay olması sebebiyle kazaya karışan araçların değer kaybı bedeli tazmin edilmektedir.

Araç kaybı değer tazminat davasında görevli mahkeme sigorta şirketini davalı gösterecek isek Asliye Ticaret Mahkemesidir. Kazaya karışan aracın değer kaybının alınabilmesi için sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.