6458 sayılı yabancılar kanunu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

6458 sayılı yabancılar kanunu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 4 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

6458 sayılı yabancılar kanunu

6458 sayılı yabancılar kanunu olarak bilinen yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 11.01.2013 tarihinde resmi gazete yayımlanmıştır.  Bu kanunun amacı yabancıların, mültecilerin ülkemize giriş çıkışlarını, ülkemizde kalma süreçlerini, ülkemizde ki haklarını, ikamet izni çeşitlerini, uluslararası koruma başvurularının nasıl yapılacağı hususunu düzenlemektedir.

6458 sayılı yabancılar kanunu İkamet İzni Nedir?

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir.

Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi verir. Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. İkamet izni başvurusunun reddine ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.

İkamet İzni Nasıl Uzatılır

6458 sayılı yabancılar kanununa göre İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir.

Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.

Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır. Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır. İkamet izni işlemleri Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılır. Eskişehir ilinde ikamet izni işlemleri Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İkamet İzni Çeşitleri

a) Kısa dönem ikamet izni

b) Aile ikamet izni

c) Öğrenci ikamet izni

ç) Uzun dönem ikamet izni

d) İnsani ikamet izni

e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Yabancıların Sınır dışı Edilmesi

Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır. Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. Ülkemizde birden fazla geri gönderme merkezi bulunmaktadır.  Geri gönderme merkezindeki yabancıların çıkması ile ilgili avukattan yardım alabilirsiniz.

6458 sayılı yabancılar kanununda geri gönderme merkezleri, mülteci hakları, mülteci hukuku, yabancılar hukuku açıklanmış olup detaylar için eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Avukat ile uluslararası koruma başvurusunda bulunabilir miyim?

Uluslararası koruma başvurusu yabancılar tarafından bizzat yapılmaktadır. Yabancılar başvurunun esasları, nereye yapılacağı ve detayları ile ilgili bir avukattan hukuki yardım alabilir. Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.

Suriyeliler uluslararası koruma başvurusunda bulunabilir mi

Kanunlarımız gereği geçici koruma altındaki Suriyeliler uluslararası koruma başvurusunda bulunamaz.

Uluslararası koruma kimliği olanlar şehir değişikliği veya farklı ile ziyaret istediğinde Göç İdaresine başvurmaları gerekmektedir. 6458 sayılı yabancılar kanunu ile ilgili Eskişehir yabancı avukatından bilgi alabilirsiniz.

6458 sayılı yabancılar kanunu mülakat

Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır. Mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye kendisini en iyi şekilde ifade etme imkânı tanınır. Ancak, aile üyelerinin de bulunmasının gerekli görüldüğü durumlarda, kişinin muvafakati alınarak mülakat aile üyeleriyle birlikte yapılabilir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, 6458 sayılı yabancılar kanununa göre avukat gözlemci olarak mülakata katılabilir.

6458 sayılı yabancılar kanununa göre kimlik iptali

Sahte belge kullanma, hile, aldatma yoluyla veya beyan etmediği gerçeklerle statü verilmesine neden olanların, Statü verildikten sonra, 64 üncü madde çerçevesinde hariçte tutulması gerektiği anlaşılanların, statüsü iptal edilir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.