Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 19 Nisan 2021 tarihinde yazıldı.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Haneye tecavüz veya mesken masuniyetini ihlal, zorla haneye girme olarak da adlandırılan suçun Ceza Yasamızdaki karşılığı Konut Dokunulmazlığını ihlal suçudur. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu 5237 sayılı TCK’nın 116. Maddesinde düzenlenmiştir. Suçun maddi unsuru, failin, hak sahibinin rızasına aykırı olarak konutuna veya konutun eklentilerine (veya işyeri veya eklentilerine) girmesi veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamasıdır. 116. maddede yaptırıma bağlanan seçimlik hareketli bir suçtur. Söz konusu seçimlik hareketler de “girmek” veya “çıkmamak” şeklindedir. Zira maddede; Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişiden söz edilmektedir.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun cezayı artıran nitelikli unsurları “ortak hükümler” mahiyetindeki 119 uncu maddede düzenlenmiştir.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cezası

Suçun temel şekli olan konuta ya da konutun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Yine TCK nın 119/1. Maddesinde öngörülen nitelikli haller söz konusu olduğunda verilecek ceza bir kat arttırılacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Nitelikli Halleri

Konut dokunulmazlığının nitelikli hali TCK nın 119/1 maddesinde düzenlenmiştir. Suçun işlenmesini kolaylaştıran ve savunma yapılmasına engel olunduğu durumlar nitelikli hal olarak belirtilmiştir. Nitelikli hallerde, ceza bir kat artırılarak verilecektir.

*Suçun, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle,
*Suçun gece vakti işlenmesi,
*Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi,
*Suçun silahla işlenmesi,
*Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi,
*Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Şikayet Süresi ve Uzlaştırma

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun TCK nın 116/1-2-3 maddelerindeki suçların takibi şikayete bağlıdır. Şikayet süresi, mağdurun fiilin işlendiğini ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Şikayet ile ilgili bakınız..
Suçun cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi hallerinde ve yine TCK nın 119/1maddesinde sayılan nitelikli hallerle işlenmesi halinde takibi şikayete bağlı değildir. Re’sen soruşturma ve kovuşturma yürütülür. Yine konut dokunulmazlığını ihlal suçunun, hırsızlık suçu ile birlikte işlenmesi halinde şikayete tabi değildir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize ceza davasında hizmet vermekteyiz.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun TCK md.116’da düzenlenen tüm fıkraları uzlaşma kapsamında yer almaktadır.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.