Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 19 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası ile ilgili detaylı bilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden alabilirsiniz. Failin öldürme suçunun icrai hareketlerini elinde olmayan sebeplerle tamamlayamamışsa kasten öldürme suçuna teşebbüsten söz edilecektir. Diğer bir anlatımla filin mağdurun şahsına yönelik yaptığı saldırıda işlemeye kast ettiği suçun elverişli hareketlerini gerçekleştirip elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaz ise adam öldürmeye teşebbüs suçu gerçekleşmiş olacaktır.

Mağdur üzerinde gerçekleşen neticenin yaralama suçuna mı yoksa öldürmeye teşebbüs suçuna mı sebebiyet vereceği uygulamada çok tartışılan bir husustur. Bu konuda Yargıtay içtihatları ile doktrinde yer alan görüşler yol gösterici niteliktedir. Ancak uygulamada her iki suçun ayırımı net bir biçimde yapılamadığını da belirtmekte fayda görüyoruz.

Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası ile ilgili yargı kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.07.2008 tarihli ve 2008/1-88 E., 2008/184 K. Sayılı kararına göre öldürme kastının varlığı için bir takım kıstaslar getirilmiştir. Bunlar:

  • Fail ile mağdur arasında olay öncesine dayalı olarak öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı,
  • Olayda kullanılan vasıtanın öldürmeye elverişli olup olmadığı,
  • Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti,
  • Darbelerin vurulduğu bölgenin hayati bakımdan önem taşıyıp taşımadığı,
  • Failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir sebepten dolayı mı son verdiği,
  • Olay sonrası failin mağdura yönelik davranışları

Failin kastının belirlenmesinde başvurulan ölçütlerden hepsinin, öldürme kastını ortaya koyacak şekilde aynı olayda gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Yukarıda belirtilen kıstaslardan sadece birisinin gerçekleştiği durumda da, failin kastının insan öldürmeye yönelik olduğu kabul edilebilecek iken buna karşılık ölçütlerden çoğunun gerçekleştiği durumlarda failin kastının yaralamaya yönelik olduğu söylenebilecektir.

Tüm bunlar somut olayın özelliğine göre olaysal değerlendirilmesi gereken hususlardır. Diğer bir anlatımla sanığın fiiline bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olup olmadığını belirlemekte ve buna göre kasten öldürme suçuna teşebbüs veya kasten yaralama suçundan hüküm kurulmaktadır. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Eylemin kasten yaralama suçunu mu yoksa adam öldürme suçunu mu oluşturduğu ihtilaflı bir husus olup hukuki yönden bir davada herhangi bir hak kaybına uğramamak adına bir avukat aracılığıyla işlemlerinizi yürütmenizi tavsiye ederiz. Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası ve İnsan öldürme suçu ve cezası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası

Adam öldürmeye teşebbüs suçu niteliği gereği bir teşebbüs suçudur. Bundan dolayı belirlenecek ceza ise eğer adam öldürme suçuna göre belirlenecektir. Eylem ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmekte ise burada teşebbüste kalan eylem için verilecek olan ceza 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası iken, eylem müebbet hapis cezasını gerektirmekte ise burada verilecek olan ceza 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde olacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.05.2017 tarihli ve 490-299 sayılı kararında

Sanığın, cadde üzerinde müşterek çocukları ile birlikte yürüyen, ayrı yaşadığı eşi olan katılana saldırıp bıçakla, sol kalça bölgesine dört kez, sol göğüs bölgesine de 5. interkostal aralığa denk gelecek şekilde bir kez vurmak suretiyle katılanı öldürmeye teşebbüs ettiği olayda; sadece sol göğüs bölgesindeki hemotoraksa neden olan bir adet kesici delici alet yaralanmasının yaşamsal tehlikeye yol açması, kalça bölgesindeki dört adet yaralanmanın ise hiçbirinin kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmayıp,

her birinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olması karşısında; 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 35.maddesi uygulanırken meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayini yerine, en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmedilmesinde isabet bulunmamaktadır.” denilerek ceza belirlemesinde meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Adam öldürmeye teşebbüs suçunda yetkili ve görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir.  Eskişehir ilinde işlenen suçlarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi görevli  ve yetkilidir. Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.