İddianame Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

İddianame Nedir? Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 5 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

İddianame Nedir?

İddianame Türk Ceza Kanununa göre hazırlık soruşturması aşamasında kamu davası açılması için yeterli delillerin varlığı halinde Cumhuriyet Savcısının şüpheli hakkında dava açmak için düzenlediği belgedir. Eskişehir ceza avukatı olarak bugünkü makalemizde iddianamen nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız.  Savcının iddianame düzenlemesinden sonra mahkeme iddianamenin iadesine veya dava açılmasına karar verebilir. Mahkemenin dava açılmasına karar vermesi halinde şüpheli açısından soruşturma aşaması biter ve kovuşturma aşaması başlar. Mahkeme iddianameyi kabul ederse bir tensip zaptı düzenler ve duruşma hazırlıkları başlamış olur.

Savcılık suç olgusu olduğu düşünülen her ihbar, şikayet veya başka bir durumun varlığı halinde soruşturma açmakla yükümlüdür. Savcılık soruşturma aşamasından sonra yeterli delilin olmadığına karar verirse kovuşturmaya yer olmadığı şeklinde karar oluştururken, yeterli şüphenin varlığı hainde iddianame düzenler.  Burada unutulmaması gereken husus hakkında her iddianame düzenleyen kişinin ceza alması gibi bir durum söz konusu değildir. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda yargılanan sanık ceza alabileceği gibi beraat de edebilir.,

Yargıtay kararlarına göre şüphelinin ifadesinin alınması iddianame düzenlenmesi için her şartta zorunlu değildir. Bu tür durumlar hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak her meslektaşımız somut olayı dinleyip durumu değerlendirdikten sonra bir açıklama yapabilir. Bu sebeple iddianame konusundaki sorularınız için Eskişehir ceza avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İddianame Nasıl Düzenlenir

Ceza Muhakemesi Kanun’una göre;

  • Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.
  • Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.
  • Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; a) Şüphelinin kimliği, b) Müdafii, c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi, e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği, g) Şikâyetin yapıldığı tarih, h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, j) Suçun delilleri, k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri, Gösterilir.
  • İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır.
  • İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür.
  • İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. detaylı hukuki hizmet almak için Eskişehir ilinde bulunan avukatlar ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.